Meny

Akershus Logopedlag

Styret 2016-17 består av:

Leder:                                 Brit Hauglund: 

Nestleder/sekretær:             Kari Haugan: 

Kasserer:                             Anne Lise Schaanning: 

Styremedlem:                      Brit Skoglund 

Revisor:                               Irene Figenschou: 

Velkommen til fagkveld høst 2016: Innføring i verktøy for oralmotorisk stimulering; «Letsip». Bredtvet kompetansesenter, torsdag 27/10 kl. 18.00

Internasjonal stammedag: 22. oktober 2016

Vårkurs mai 2017: Ingebjørg Skaug; «Artikulasjonsvansker» 31.05.17 på Bredtvet.

Styremøter: Vi avholder styremøtene våre ca. 8 ganger pr. år.

Fagkvelder:


Fagkveldene våre har vist seg å være populære arrangementer. De inneholder et foredrag på ca èn time, med tema fra det logopediske fagfeltet. Deretter er det mulighet for sosialt samvær, faglig utveksling samt kaffe med noe å bite i. Vi vet at mange logopeder arbeider alene og føler behov for et faglig forum. Regionslagene vil så langt det er mulig forsøke å dekke dette behovet.

Fagkveldene arrangeres to ganger i året, en om våren og en om høsten, begge på Bredtvet kompetansesenter. Temaene blir valgt ut i samarbeid med OLL, for at vi ikke skal overlappe hverandre. De inviterte tilhører samme geografiske område. Østfold LL, BuTeVe LL og HedemarkOpplandLL blir også invitert.
 

Kurs:

Vi samarbeider med OLL om å velge tema til kurs da muligheten for faglig oppdatering 
på den måten blir større for flere. Vi har omtrent samme geografiske medlemsområde.

ALL har sine årlige kurs om våren.
OLL har sine årlige kurs om høsten.
Årsmøte: Årsmøtet blir avholdt hvert år i januar.

Nye og gamle medlemmer bes melde fra ved endring av adresse og e-postadresse til leder Brit Hauglund:

Har du lyst til å gjøre en innsats i lokallagsstyret? Ta kontakt med Brit Hauglund

Vi minner om at innkalling og saksdokumenter til årsmøtene  nå bare kommer elektronisk; til din e-post. Dersom noen skulle ønske å få papirene tilsendt i brevs form, bes dere vennligst ta kontakt med : 

Brit Hauglund, Eikskollen 4A, 1361 Østerås