Meny

Buskerud, Telemark Vestfold Regionslag

Leder: Siri Sandland, , 40210505

Nestleder: Therese Espegard, , 40633634

Kasserer: May Berthelsen, , 90183761

Sekretær, nett- og tidsskriftkontakt: Stine Fidjeland, , 93684140

Revisor: Anja Stomperudhaugen, , 41229103

Varamedlemmer:

Narcyza Glebowska Lurås, , 92297753

Hege Kjeldaas, , 91588843

Valgkomite:

Karoline Tellefsen Grøndahl, , 40299166

Torkjell Hovde

 

Ny e-post adresse til styret:

 

Nyheter:

Ny e-post adresse til styret: 
Send oss gjerne innspill, kommentarer, forslag til kurstema etc.

Bu-Te-Ve Logopedlag arrangerer:

Fagkurs med logoped MNLL Bjarte Høydal

Sted: Active Hotel, Nøtterøy (Tønsberg) 28.11.16:

Munn-motorisk trening for personer med; Slag og traumer, facialisparese, tungedeviasjon, parkinson,

MS, nevropati, artikulasjonsvansker/dysartri, hypotoni. Munn-motorisk behandling for å unngå skeivut-
vikling hos barn med pareser og hypotoni som f.eks. Down syndrom, Cerebral Parese, underernæring.

Se kursinvitasjon her.

Velkommen til vinterkurs

Fredag 20.januar 2017 med Marit Carolin Clausen fra Syddansk Universitet

Barn med språklydvansker – klassifisering og intervensjonstiltak

Se kursinvitasjon her.

Lik oss på Facebook :)
Bu-Te-Ve har nå en egen side på Facebook – se Bu-Te-Ve logopedlag
Vi håper siden kan bli et møtested der medlemmene lett kan komme i kontakt med hverandre.

Medlemslister
Vi holder på å oppdatere medlemslistene. Alle medlemmer vil få en SMS fra styret der vi ønsker å få registrert riktig navn, adresse, mobiltlf. og e-post.

Medlemssamlinger
Det har vært fagkveld 29.04.15, se referat fra møtet ved å klikke her.

Styremøter

Referat fra styremøte 14.09.15 klikk her.
Referat fra styremøte 23.03.15, klikk her.
Referat fra styremøte 23.02.15, klikk her.
Referat fra styremøte 07.05.15, klikk her.

Årsmøte
​Referat fra årsmøtet januar 16, klikk her. Se årsberetning for 2016, klikk her.
Referat fra årsmøtet 12.02.15, klikk her