Meny

Hedmark

 • Britt Moen

  Logoped MNLL                                                                                    

  E-post:  
  Telefon:  90 97 15 11
  Besøksadresse:  Henrik Ibsens gt 11, 2315 Hamar

  Tilbyr terapi/behandling i:  Hamar, Stange, Løten og Ringsaker
  Arbeidsområde:  Voksne, afasi, stemmevansker, taleflytvansker, språkvansker, lese- og skrivevansker, språklydsvansker, dysfagi.

 • Hilde Kristine Ohr

  Logoped MNLL
  50% i Løten kommune, 50% som privatpraktiserende

  E-post:

  Tlf.: 986 45 616

 • Lise Hoelstad

  Logoped MNLL

  Tlf: 90136806

  E-post:
  Besøksadresse: Parkgt 12b, 2317 Hamar

  Arbeidsområder: Voksne med stemmevansker, svelgvankser og språk/talevansker

 • Liv Grete Hansen

  Logoped MNLL

  mail:  
  tlf. 62336505, mobil: 97661769

  Tilbyr undervisning/behandling til barn, unge og voksne bosatt i Ringsaker kommune. Voksne må ha henvisning fra lege.
  Fagområder: språk- og kommunikasjonsvansker, afasi, uttalevansker, taleflytvansker, stemmevansker og spise- og svelgevansker.

 • Logopedkontoret Kvittum Tangen

  Signe Kvittum Tangen, Logoped MNLL                                            

  Epost:
  Tlf: 97065977
  Besøksadresse: Engensgate 1, 2208 Kongsvinger

  Arbeidsområder: Språk og kommunikasjonsvansker, spise- og svelgevansker/dysfagi, uttalevansker/dysartri, taleflytvansker og stemmevansker.

 • Logopedisenteret i Ringsaker


  Logoped MNLL Kristin Nordsveen Sulen, mail:   Tlf. 62336515, mobil: 97690542

  Logoped MNLL Kari Korpberget, mail:  Tlf.62336507, mobil: 46865336

  Logoped MNLL Mona Bjørseth, mail:  tlf. 62336517, mobil : 46850721

  Hjemmeside: https://www.ringsaker.kommune.no/logopedi.382615.no.html

 • Mari Norgård Petershagen

  Logoped MNLL

  100 % fast stilling i Logopedtjenesten i Stange
  Tlf 41552325

  mmune.no
 • Marit Simonsen

  Logoped MNLL

  Telefon: 97 07 83 71
  E-post:

  mmune.no

  Arbeidsområder: Språk og kommunikasjonsvansker, spise- og svelgevansker/dysfagi, uttalevansker/dysartri, taleflytvansker og stemmevansker.
  Er i tillegg fast ansatt (40%) som kommunal logoped i Stange kommune.