Meny

Medlemskap

Medlemskontigent i Norsk Logopedlag koster kr. 1200,- for hovedmedlemmer.

For studenter, pensjonister og uføretrygdede koster det 600,-

Som medlem får du også medlemspris på kurs og kongresser i Norge og også medlemspris i nordiske logopediske foreninger.

REGISTRER DEG ENKELT PÅ NETT HER

 

NB: Ved evt. manuell innmelding er det ønskelig at innmeldingsskjema sendes på e-post som skannet vedlegg til  

Last ned innmeldingsskjema (.doc)

§ 2.MEDLEMSKAP

a. Enhver som har godkjent norsk logopedutdanning eller likeverdig utdanning fra et annet land og som godkjenner lagets vedtekter, kan bli tatt opp som medlem i laget.

b. Midlertidig medlemskap kan gis til studenter i offentlig norsk grunnutdanning som kvalifiserer til yrkestittelen logoped.

Det midlertidige medlemskapet går over til vanlig medlemskap når eksamen er bestått.

c. Bare medlemmer i laget (§2a) har stemmerett.

d. Utmelding må skje skriftlig til Styret i Norsk Logopedlag.

e. æresmedlemskap kan tildeles medlemmer og andre som har utført særlig fortjenstfullt arbeid i lagets interesse. Medlemmer eller styret kan fremme forslag om dette til landsmøtet som fatter vedtak om tildeling med vanlig flertall. æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

Merknad:

Begrepet støttemedlem opprettholdes for de støttemedlemmer laget har godkjent fram til 20.06.76. Disse støttemedlemmene har fortsatt rett til å delta på Norsk Logopedlags landsmøte (uten stemmerett) og faglige samlinger. Dessuten får de tilsendt materiale og informasjon som styret finner relevant.