Meny

Nyheter

Engasjement på Sunnaas sykehus

Publisert: 27/06/17 oppdatert: 27/06/17

 

Sunnaas sykehus HF gjennomfører forskningsprosjektet ”Aphasia telerehabilitation post stroke”, finansiert av forskningsmidler fra Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. I den forbindelse skal det ansette en prosjektmedarbeider (6-måneders engasjement med oppstart ca. 1. august)
Les mer om stillingen her.