Meny

Oppland

 • Linda Eide Brun Logoped MNLL

  Fylke: Buskerud og Oppland
  Telefon: 97976386
  E-post: 
  Språkrehabilitering etter ervervet hodeskade
  Utredning av språk, tale, lese- og skrivevansker
 • Lillehammer læringssenter

  Logoped: Hege Myhre Johnsrud.
  Adr: Fossvegen 18, 2609 Lillehammer. Mail: 
  Jobber med voksne i Lillehammer og Gausdal kommune. Jobber også i logopedtjenesten ved Lillehammer sykehus to dager i uka.

 • Irene Chashah van Slooten

  Telefon: 90 64 67 90
  Nederlandsk og Norsk Logopedisk behandling

 • Ingeborg K. Evenrud Logoped MNLL

  Privat praksis
  Adresse: Seierstadgutua 122, 2850 Lena
  Telefon:  971 86 720

 • Yvonne Maria Johnsgaard

  Telefon:  971 86 720
  ​Logoped MNLL
  E-post: 
  Tlf.90184246

 • Karin Koot

  Logoped MNLL

  Karins Logopedpraksis

  Kontoradr:   Storgata 16, 2815 Gjøvik

  Telefon:      975 87 230

  Epost:        

  Fagområder: Voksne med språk-, og talevansker (afasi, dysartri, stamming), kommunikasjonsvansker, taleapraksi, svelgevansker (bl.a. elektroterapi), stemmevansker og lyttetrening (etter CI)

 • Hadeland Logopedkontor

  Bjørg Idun Torp
  Medlem NLL
  Telefon:        90623462

  E-post:         

  Kontoradresse: Brandbu Helsesenter, Nedre Hagali 18, 2760 Brandbu. 


  Fagområder:  Stemmevansker, VCD, taleflytvansker, afasi, apraxi, dysartri , dysfagi. 
  Hadeland Logopedkontor har erfaring med nevrologiske sykdommer ( Parkinson, ALS, MS, Arvelige Ataxier). Følgetilstander etter ulykker/ skader, hjerneslag og pasienter med ulike stemmelidelser og VCD.

 • Elisabeth Ellefsrud Logoped MNLL


  Telefon: 40 46 00 37
  E-post: