Meny

Oppland

 • Linda Eide Brun Logoped MNLL

  Fylke: Buskerud og Oppland
  Telefon: 97976386
  E-post: 
  Språkrehabilitering etter ervervet hodeskade
  Utredning av språk, tale, lese- og skrivevansker
 • Hege Myhre Johnsrud/ Lillehammer læringssenter og Lillehammer sykehus

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: http://www.lillehammer.kommune.no/lls-lillehammer-laeringssenter

  Telefon: 61 05 10 30

  Besøksadresse: Fossvegen 18, 2609 Lillehammer

  Lillehammer og Lillehammer sykehus

  Tilbyr terapi/behandling i: Lillehammer kommune

  Arbeidsområde: Jobber med voksne innen områdene stamming, afasi, dysartri, dysfagi, stemmevansker, lese- og skrivevansker.

 • Irene Chashah van Slooten

  Telefon: 90 64 67 90
  Nederlandsk og Norsk Logopedisk behandling

 • Ingeborg K. Evenrud Logoped MNLL

  Privat praksis
  Adresse: Seierstadgutua 122, 2850 Lena
  Telefon:  971 86 720

 • Yvonne Maria Johnsgaard

  Telefon:  971 86 720
  ​Logoped MNLL
  E-post: 
  Tlf.90184246

 • Karin Koot

  Logoped MNLL

  Karins Logopedpraksis

  Kontoradr:   Storgata 16, 2815 Gjøvik

  Telefon:      975 87 230

  Epost:        

  Fagområder: Voksne med språk-, og talevansker (afasi, dysartri, stamming), kommunikasjonsvansker, taleapraksi, svelgevansker (bl.a. elektroterapi), stemmevansker og lyttetrening (etter CI)

 • Hadeland Logopedkontor

  Bjørg Idun Torp
  Medlem NLL
  Telefon:        90623462

  E-post:         

  Kontoradresse: Brandbu Helsesenter, Nedre Hagali 18, 2760 Brandbu. 


  Fagområder:  Stemmevansker, VCD, taleflytvansker, afasi, apraxi, dysartri , dysfagi. 
  Hadeland Logopedkontor har erfaring med nevrologiske sykdommer ( Parkinson, ALS, MS, Arvelige Ataxier). Følgetilstander etter ulykker/ skader, hjerneslag og pasienter med ulike stemmelidelser og VCD.

 • Elisabeth Ellefsrud Logoped MNLL


  Telefon: 40 46 00 37
  E-post:

 • Kristian Myre

  Logoped MNLL                                                                         Hjemmeside: www.lillehammer.kommune.no/logopedi.314970.no.html

  E-post:

  Telefon: 907 49 439

  Besøksadresse: Familiens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer

  Tilbyr behandling/undervisning i: Lillehammer

  Arbeidsområde: Kommunalt lavterskeltilbud til barnehagebarn og grunnskoleelever.