Meny

Oslo Logopedlag

Styret i 2016 består av:


Leder: Tommy Olsen e-post:
Nestleder: Ingvild Winsnes
Kasserer: Ingeborg Watne
Styremedlem: Mona Aashamar
Styremedlem: Irmeli Oraviita

Vara: Linn Stokke Guttormsen

Dersom du er medlem i OLL og vi ikke har din e-postadresse, send en e-post til  så vil den bli registret. Fordelen med e-post er at du får tilbud om kurs, ledige stillinger og annen informasjon som ikke sendes ut per brev.

OLLs tidligere aktivitet i 2015

Oslo logopedlag holdt årsmøte tirsdag 27. januar på Diakonhjemmet sykehus. Faglig tema for kvelden var CELF-4, Clinical Evaluation of Language Fundamentals, et språklig kartleggingsverktøy for barn i alderen 5-12 år. Anne-Lise Rygvold, logoped MNLL og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, ISP, var foreleser.

21. april hadde OLL fagkveld om «Praktiske vurderinger rundt afasigrupper basert på constraint induced språkterapi». Foredragsholder var Melanie Kirmess, logoped MNLL og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Andre fagkveld ble holdt 6.oktober. Tema var «McGuires stammebehandlingsprogram, hva er det og hva kan logopeder lære av det?». Foredragsholdere var Christian Green som selv har deltatt i programmet og Hilda Sønsterud, logoped MNLL, seniorrådgiver ved Statped sørøst og PhD-stipendiat ved Universitetet i Oslo.