Meny

Sør - Trøndelag

 • Anita Nordgård Døhl 

  Privatpraktiserende Logoped MNLL

  Har i tillegg deler av audiopedagogutdanning.

  Adresse: Litjåsen 6, 7224 Melhus

  Tlf:nr. 970 64 829
  E-post:
  Arbeidsområder: Afasi, dysartri, uttale, stemme og dysfagi. 
  Lyttetrening for personer med cochleaimplantat (CI).

 • Ingvil Halle Barkve

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon:91514744

  Kontoradresse: Ved Sirkus-Shopping, Trondheim.

  Tilbyr logopedi i Sør-Trøndelag fylke.

  Arbeidesområder: Stemme: Stemmevansker.Stemmeutvikling.(Forbedring av stemme). Tale: Talevansker. Taleutvikling (Forbedring av uttale: diksjon, artikulasjon). Barn, ungdom og voksne.

 • Liv Paula F. Iversen

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.steinkjerlogoped.no

  E-post:  

  Telefon: 450 430 94

  Besøksadresse: Våttaveien 8, 7715 Steinkjer

  Tilbyr logopedisk oppfølging (utredning, veiledning og direkte hjelp) i norddelen av fylket, som i kommunene Steinkjer, Snåsa,  

  Arbeidsområder: Språklydsvansker, språk- lese- og skrivevansker, stamming, stemme, afasi. Sertifisert i de fleste språktester, evnetester, lese- og skrivetesten Logos.  Alle aldersgrupper. Kan også gi kurs.

 • Logopedene Meek & Schjelderup

  Privatpraktiserende logopeder MNLL

  Hjemmeside: www.logopedene.net

  E-post:

  Telefon: 465 23 285
  Tilbyr behandling/undervisning i samtlige kommuner i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

  Arbeidsområder: Barn, unge og voksne med uttalevansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale). Språk-, lese- og skrivevansker. Dysfagi og afasi. Nevrologiske skader, cancer, nevrogenerative diagnoser. Kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon.

 • Logoped Midt-Norge

  v/Astrid Junker, logoped MNLL

  Hjemmeside: www.lmno.no

  E-post:

  Telefon: 93 00 92 77

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner:

  Alle kommuner i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

  Arbeidsområder: Arbeider med barn, unge og voksne med vansker med språk, tale, spising og kommunikasjon. Logopeden arbeider innenfor alle logopediske områder og er LSVT LOUD-sertifisert og tilbyr Talk Tools/OPT.

 • Logopedisk senter, Enhet for voksenopplæring i Trondheim kommune

  Hjemmeside: www.trondheim.kommune.no/logopedisk

  E-post:

  Telefon: 72544450

  Besøksadresse: Mellomveien 5, bak Lademoen kirke

  Arbeidsområder: Tilbyr utredning og behandling av språk og talevansker etter hjerneslag/hodeskade, forsinket/avvikende språk og taleutvikling, stemmevansker inkl LSVT, Stamming og løpsk tale, Lyttetrening etter CI/APD.

 • Marit Lykkja Kjøren

  Logoped MNLL

  E-post:

  Besøksadresse:  Tromveien 15, 7353 Børsa

  Arbeidsområder: Arbeider med afasi, dysartri, stemmevansker, taleflytvansker, språkrelaterte vansker. Arbeider i delt stilling offentlig og privat. Alle aldersgrupper.

 • Mona-Iren Ebbesen

  Logoped MNLL

  Adresse: Nerøyveien 14, 7300 Orkanger.

  Arbeider i delt stilling offentlig og privat
  Telefon: 41673740

 • Nina Severeide

  Logoped MNLL
  Besøksadresse: Maristuveien 15, 7030 Trondheim
  E-post:
  Telefon: 91872990                                                                   Arbeidsområder: Stemme/stemmevansker.

 • Ruth Ellen Asphol Aune

  Logoped MNLL

  Arbeider som 50 % PP-rådgiver og 50 % logoped for Snillfjord kommune

  Adresse: PP-tjenesten i Sør Fosen, 7240 Hitra

  tlf: 72 45 71 29

 • Trine Lise Dahl, logoped MNLL, M.A., cand.ed.

  Postadresse: Korsgata 16, 7030 Trondheim.
  Kontoradresse: Kongens gt 30, 7012 Trondheim
  Kontaktinfo:
  Telefon: 995 42 063
  E-post:  
  Hjemmeside: www.logoped.no 
 • Lise Haukaas Hovde, privatpraksis

  Logoped MNLL 

  E-post:

  Telefon: 98485937

  Besøksadresse: Regitze Geddes gt 5, 7130 BREKSTAD

  Tilbyr terapi/behandling i: Ørland og Bjugn

  Arbeidsområde: Afasi (individuelt og i afasigruppe), dysartri, dysfagi og stemmevansker. Veiledning og oppfølging i bruk av hjelpemidler for alternativ kommunikasjon.