Meny

Sør - Trøndelag

 • Trine Lise Dahl, logoped MNLL, M.A., cand.ed.

  Postadresse: Korsgata 16, 7030 Trondheim.
  Kontoradresse: Kongens gt 30, 7012 Trondheim
  Kontaktinfo:
  Telefon: 995 42 063
  E-post:  
  Hjemmeside: www.logoped.no 
 • Mona-Iren Ebbesen

  Logoped MNLL

  Adresse: Nerøyveien 14, 7300 Orkanger.

  Arbeider i delt stilling offentlig og privat
  Telefon: 41673740

 • Ruth Ellen Asphol Aune

  Logoped MNLL

  Arbeider som 50 % PP-rådgiver og 50 % logoped for Snillfjord kommune

  Adresse: PP-tjenesten i Sør Fosen, 7240 Hitra

  tlf: 72 45 71 29

 • Anita Nordgård Døhl 

  Privatpraktiserende Logoped MNLL

  Har i tillegg deler av audiopedagogutdanning.

  Adresse: Litjåsen 6, 7224 Melhus

  Tlf:nr. 970 64 829
  E-post:
  Fagområde:
  Afasi, dysartri, uttale, stemme og dysfagi. 
  Lyttetrening for personer med cochleaimplantat (CI).

 • Marit Lykkja Kjøren

  Logoped MNLL

  E-post:

  Besøksadresse:  Tromveien 15, 7353 Børsa

  Arbeidsområde: Arbeider med afasi, dysartri, stemmevansker, taleflytvansker, språkrelaterte vansker. Arbeider i delt stilling offentlig og privat. Alle aldersgrupper.

 • Liv Paula F. Iversen

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.steinkjerlogoped.no

  E-post:  

  Telefon: 450 430 94

  Besøksadresse: Våttaveien 8, 7715 Steinkjer

  Tilbyr logopedisk oppfølging (utredning, veiledning og direkte hjelp) i norddelen av fylket, som i kommunene Steinkjer, Snåsa,  

  Arbeidsområde: Språklydsvansker, språk- lese- og skrivevansker, stamming, stemme, afasi. Sertifisert i de fleste språktester, evnetester, lese- og skrivetesten Logos.  Alle aldersgrupper. Kan også gi kurs.

 • Nina Severeide

  Logoped MNLL
  Besøksadresse: Maristuveien 15, 7030 Trondheim
  E-post:
  Telefon: 91872990                                                                   Fagområde: Stemme/stemmevansker.

 • Ingvil Halle Barkve

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon:91514744

  Kontoradresse: Ved Sirkus-Shopping, Trondheim.

  Tilbyr logopedi i Sør-Trøndelag fylke.

  Arbeidesområder:                                                                          Stemme: Stemmevansker.Stemmeutvikling.(Forbedring av stemme). Tale: Talevansker. Taleutvikling (Forbedring av uttale: diksjon, artikulasjon). Barn, ungdom og voksne.

 • Logopedisk senter, Enhet for voksenopplæring i Trondheim kommune

  Hjemmeside: www.trondheim.kommune.no/logopedisk

  E-post:

  Telefon: 72544450

  Besøksadresse: Mellomveien 5, bak Lademoen kirke

  Arbeidsområder: Ervervede språk-, tale- og kommunikasjonsvansker med tilbud innen afasi, dysartri og apraksi. Forsinket/avvikende språk-, lese- og skriveutvikling, uttalevansker og språkvansker hos barn. Stemmevansker. Taleflytvansker med stamming og løpsk tale. Diskrimineringsvansker på grunn av hørselstap / cochleaimplantasjon. Talevansker i forbindelse med leppe-, kjeve-,ganespalte.