Meny

Akershus Logopedlag

 


Styret 2018 består av:
 
Leder:                                   Brit Hauglund: 
Nestleder/sekretær:        Kari Haugan: 
Kasserer:                             Anne Lise Schaanning: 
Styremedlemmer:            Britt Skoglund 
                                               Mette Mortvedt,  
Valgkomité:                       Erik Reichmann og Stig Berdal
Revisor:                               Irene Figenschou: 

Fagkvelder:
Fagkveldene våre har vist seg å være populære arrangementer. De inneholder et
foredrag på ca èn time, med tema fra det logopediske fagfeltet. Deretter er det mulighet
for sosialt samvær, faglig utveksling samt kaffe med noe å bite i. Vi vet at
mange logopeder arbeider alene og føler behov for et faglig forum. Regionslagene vil så
langt det er mulig forsøke å dekke dette behovet.
Fagkveldene arrangeres to ganger i året, en om våren og en om høsten. Vi inviterer
også medlemmene fra OLL, fordi vi tilhører samme geografiske område.
 
Kurs:
Vi avholder dagskurs hver vår. Vi inviterer alltid lagene som tilhører samme geografiske
område; OLL, Østfold LL, BuTeVe LL og Hedmark-Oppland LL.
Årsmøte: Årsmøtet blir avholdt hvert år i januar.
Nye og gamle medlemmer bes melde fra ved endring av e-postadresse til
leder Brit Hauglund: . Ved endring av postadresse må det
meldes fra til kasserer i hovedstyret: