Meny

Brev og pressemeldinger

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet , 11.mars 2017

Presisering av lovverket etter nye henvisningsrutiner til logoped

Søknad om autorisasjon sendt til Helse- og omsorgsdepartementet november 2016.

Klikk her for å lese søknaden i sin helhet (.pdf)

Svar fra Kunnskapsdepartementet om spørsmål om regelverk og organisering av logopedtjenester
Klikk her for å se svaret (.pdf)

NLL v. styret har nå mottatt svar på tre brev som ble sendt Det Kongelige Kunnskapsdepartementi 2013. Brevet er sendt ut til organisatorisk behandling i NLL. Har du innspill i forhold til svarbrevet, er det viktig at disse sendes til regionslaget for videre behandling. Brevet kan leses ved å klikke her.

Korrespondanse med Bergen kommune vedr. Logopedisk kompetanse i kommunen
Hordaland og Sogn og Fjordane logopedlag skrev brev til Bergen kommune i mars vedrørende den logopediske komepetansen i kommunen. Les brevet her (.doc) og kommunen svar som kom i juli her (.pdf)

Les brev skrevet av leder for Rogaland Logopedlag, Inger Flatekvål Lea, i anledning logopediens dag. Brevet er tenkt sendt til rådmann, skolesjef, helse-/sosialsjef, virksomhetsleder, ordfører og andre aktuelle personer, og fokuserer på logopedtilbudet i kommunen

"Hvor er det blitt av sykehuslogopedene?"
Agder logopedlag har merket seg at Sørlandet sykehus HF, ved nevrologisk avd. i Kristiansand og i Arendal har avviklet stillingene for logoped. Les brevet de har skrevet i den anledning her (.doc)

Trøndelag Logopedlag har skrevet brev til Trondheim kommune vedrørende logopedtjenestene ved Øya helsehus
Les brevet her (.pdf) og svar fra Trondheim kommune her (.pdf)