Meny

Buskerud, Telemark og Vestfold Regionslag

 

Styret valgt for 2020 består av:

 

Leder: Kari-Anne Rogstad

Nestleder: Elise Olsen

Kasserer: Stine Hauge

Sekretær: Hanna Lysaker

Styremedlem/kasserer 2: Mari Elisabeth Kvarme

 

Varamedlem: Bjørg Stjørdal

Varamedlem: Hege Kjeldaas

Valgkomité: Anne-Cathrine Thijn Sverdrup

Valgkomité: Ileana Todoran

Revisor: Guri Dale

 

Kontaktinformasjon:

Facebookside: Bu-Te-Ve logopedlag

 

Styremøter:

Laget har årlig 4-5 styremøter hvor vi rullerer møtested i områdene rundt Drammen slik at de fleste i styret har mulighet til å delta.

 

Arrangementer:

Vi arranger to faste arrangementer årlig; «Kurs» i løpet av vårhalvåret og «Fagkveld» i løpet av vinterhalvåret. Vi forsøker å variere kursinnholdet slik at det faglige innholdet skal være nyttig for logopeder som både jobber med voksne og barn, samt andre faggrupper som jobber innenfor logopedifaget. 

Dersom du har spesielle ønsker om temaer til kurs eller fagkveld, setter vi stor pris på tilbakemelding!

Vi forsøker også å arrangere sosiale arrangementer for medlemmer av Bu-Te-Ve logopedlag. Målet med dette er å skape en arena for faglige diskusjoner og sosialt samvær med andre logopeder i nærområdet. Tidligere har vi arrangert logopedcafé og julebord med stor suksess. 

Det vil opprettes arrangementer på Facebook, samt bli sendt ut invitasjoner via mail om aktuelle arrangementer.