Meny

Buskerud

 • Anne-Guro Zahl

  Logoped MNLL

  E-post:
  Kontor i Asker
  Arbeider med alle områdene (språk, stemme, stamming og afasi).
  Tlf: 93024098
  Hjemmeside: www.lierlogopeden.no

 • Drammen logopedtjeneste

  Maria Hernes Stefansdottir og Christine Bakkemo
  Vi åpner kontor ved den tverrfaglige Helse+ klinikken sentralt i Drammen, fra 01.07.2016.
  Forretningsadresse: Omstedgata 2. 3012 Drammen.
  Telefon: 902 15 754 / 980 28 634
  Epost: 
  Hjemmeside: www.drammenlogopedtjeneste.no
  Facebook-side: www.facebook.com/drammenlogopedtjeneste
  Arbeidstid: mandag – fredag, 08.00 – 16.00
  Fagområder: Vi arbeider med alle de logopediske områdene.

 • Drammenslogopeden

  Therese Espegard, Logoped MNLL

  Facebook: Facebook.com/drammenslogopeden

  Instagram: drammenslogopeden

  E-post:

  Telefon: 40633634

  Besøksadresse: Nedre Eikervei 65, Drammen

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner:  Drammen, Lier, Sande

  Arbeidsområde: Stamming, løpsk tale, språklydsvansker

 • Eikerlogopeden v/Anne Marie Bjøre MNLL

  Hjemmeside: www.eikerlogopeden.no
  E-post: 
  Tlf: 920 31 720
  Privatpraktiserende logoped. Jobber hovedsakelig i Øvre-Eiker, Nedre-Eiker og Drammen

 • Eli Lesteberg With                                    

  Logoped MNLL                                                                          Hjemmeside: www.logopedwith.no

  E-post:

  Telefon: 410 46 258

  Besøksadresse: Liaveien 2, 3058 Solbergmoen

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum og Kongsberg

  Arbeidsområde: Afasi, uttalevansker og taleflytvansker, barn og voksne.

 • Grete Husby

  Logoped MNLL

  E-post:
  Bokfinkveien 2, 3370 Vikersund
  Målgruppe: Voksne med afasi, talevansker, svelgevansker og stemmevansker.
  Jeg jobber i Modum, Sigdal, Øvre og Nedre Eiker.
  Tlf: 92087347

 • Linda Eide Brun Logoped MNLL

  Fylke: Buskerud og Oppland
  Telefon: 97976386
  E-post: 

  Språkrehabilitering etter ervervet hodeskade
  Utredning av språk, tale, lese- og skrivevansker
 • Logoped Linda Steinsland
  Logoped MNLL

  Kontor på Sætre i Hurum.
  Besøksadresse: Åsveien 21, 3475 Sætre

  Hjemmeside: hurumlogopedi.no

  E-post:

  Telefon: 40 85 66 24

  Arbeidsområde: Jeg jobber med alle de logopediske områdene.

 • Logoped Stine Hauge

  Storgata 8, 3611 Kongsberg
  Tlf: 95906642
  E-post: 
 • Randis logopedtjeneste i Røyken

  Logoped MNLL Randi Bjor Hognestad

  Er også logoped ved Vestre Viken HF, Bærum sykehus, Medisinsk avdeling, seksjon for geriatri, slag og rehabilitering.                 Hjemmeside: www.randislogopedtjeneste.com

  E-post:

  Telefon: 99 64 78 10

  Besøksadresse: Røykenbadet, Helsebygget plan 3, Bassengveien 1, 3440 Røyken

  Arbeidsområde: Vurdering og behandling etter akutt hjerneslag, ved nevrologiske sykdommer, skader etter strålebehandling eller operasjon, ved stamming.

 • Viken Logopedtjeneste  

  Logoped MNLL Mari Elisabeth Kvarme

  Hjemmeside: www.vikenlogopedi.no

  E-post:

  Telefon: 92 33 87 99

  Adresse: Buskerudveien 217 C, 3027 Drammen

  Privatpraktiserende logoped som tilbyr behandling hjemme hos klienter. 

  Tilbyr behandling i følgende kommuner:  Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Lier kommune. 

  Arbeidsområde: Vurdering/behandling av afasi/språkvansker, dysfagi/svelgevansker og dysartri/uttalevansker ved hjerneslag eller nevrologiske sykdommer, og behandling av stamming.