Meny

CPLOL

 

Norsk Logopedlag er medlem i den europeiske organisasjonen for logopeder, CPLOL - Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l'Union Européenne. CPLOL ble dannet i 1988. Organsisasjonen består av 35 medlemsorganisasjoner for logopeder i 32 land, og representerer mer enn 80.000 medlemmer (www.cplol.eu).


Hvert medlemsland er representert med 2 delegater. Øverste myndighet er generalforsamlingen, General Assambly, som holdes hvert 3. år. Da velges medlemmer til Executive Comittee, som utgjør styret for CPLOL.

Norges delegater i CPLOL frem til neste generalforsamling i 2016 er Signhild Skogdal, som deltar iEducation Comitee, og Katrine Kvisgaard, som er deltar i Professional Practice Comittee. Disse hovedgruppene er videre delt i arbeidsgrupper som jobber med ulike tema.

Description: http://www.norsklogopedlag.no/uploads/images/2015_cploldelegater.jpg
(f.v. Signhild Skogdal og Katrine Kvisgaard)

For mer informasjon om CPLOL, se www.cplol.eu (åpnes i nytt vindu).