Meny

Fra styret

Kjære logopedkollegaer!

Ole-Andreas Holmsen

Noe forsinket, men allikevel, jeg håper at 2009 blir et godt nytt år for logopedien. Året har i så måte startet lovende. Som en oppfølging av NRK-innslag om logopedsituasjonen i Bergen, ble NLL på direkten lovet møte med Kunnskapsdepartementet så snart som mulig på nyåret. I januar mottok leder invitasjon til møte i departementet kl 12.00 fredag den 30.01.09. Vårt ønske om møte med Kunnskapsdepartementet skulle endelig innfris. Etter alle disse årene! NLL stilte mann- og kvinnesterke opp. Fra Kunnskapsdepartementet møtte Gro Beate Vige, Lars Arne Aasen (avdeling for forskning og høyere utdanning) og Jens Rydland (opplæringsavdelingen).

Disse punktene ble sentrale:

  • Bedre lovhjemling av rett til logopediske tjenester i Opplæringsloven
  • Mangel på logopeder/logopedstillinger, - behovet for flere studieplasser/praksisplasser
  • Innhold i logopedutdanningen med utgangspunkt blant annet i rapporten ”Tilbud til pasienter med leppe-kjeve-ganespalte, herunder velocardiofacialt syndrom”, (http://www.helsedirektoratet. no/vp/multimedia/ archive/00017/Rapport__Tilbudet_ ti_17808a.pdf) utarbeidet i 2007 av en arbeidsgruppe på oppdrag av Helsedirektoratet
  • Drøftinger med utgangspunkt i rapporten, særlig om organisering og innhold i utdanningen generelt, og ikke spesielt i forhold til LKG-problematikk
  • Samarbeidsmøte mellom Helsedepartementet (HoD)og Kunnskapsdepartementet (KD) for sikring av likeverdig lovhjemling for brukergruppene våre.

NLL understreket viktigheten av en presisering av retten til logopedisk hjelp etter Opplæringsloven. Skal brukerne få den hjelpen de trenger er en sterkere lovhjemling av avgjørende betydning. NLL opplevde møtet som godt, og at vårt ønske om å bli tatt med i videre arbeid for å sikre det logopediske tilbudet ble hørt.

Så får vi se, ved neste korsvei, om vi kan vise til noen reell fremgang i denne svært viktige saken for logopedien.

6. mars er det logopediens dag igjen. Nettopp med tanke på de store lokale forskjellene som råder innen logopedien, oppfordrer vi fortsatt til lokale initiativ tilpasset nettopp den logopediske hverdagen der du arbeider. Den europeiske logopedorganisasjonen, CPLOL, har satt nevrologiske vansker hos barn og unge som tema også i år. Får disse brukerne den hjelpen de skal ha? Hvordan er det for eksempel innen voksenopplæringen, sykehus, syke- og aldershjem. Er de lokale tilbudene gode nok? Er det noen politikere som kan bringes på banen, eventuelt pårørendegrupper? Vi vet at i slike saker er pressens makt stor. Bruk den.

12. til 14. mars er det ”Vinterkurs” på Blindern. Skal vi hegne om vår profesjon er det svært viktig at flest mulig deltar på kurs og etterutdanning som NLL arrangerer. Ingen andre gir denne type muligheter til å holde seg à jour innen eget fagfelt enn Norsk Logopedlag. Det er her du kan møte kollegaer som arbeider som deg, som ønsker å arbeide som logopeder. Dele erfaringer både positive og negative, kanskje finne løsninger, slik at det videre arbeid blir enklere. Mange er ensomme som logopeder rundt om i kommunene, her er muligheten til å oppleve det logopediske fellesskap. For mer informasjon om kurset se www.norsk-logopedlag.no.

Nyt vinteren og benytt muligheten til å bruke naturen på det vakreste!

Ole-Andreas