Meny

Hordaland

 • Stemmelogopedi AS

  Berte Taraldsen, logoped MNLL og Tom Karlsen, Logoped MNLL
  Hjemmeside: www.stemmelogopedi.no
  E-post:
  Telefon: Tom - 924 53 308/Berte - 913 92 757
  Besøksadresse: Strandkaien 2A, 5013 Bergen
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Mottar pasienter fra hele landet
  Arbeidsområde: Spesialister i behandling av stemme og pust, særskilt kompetanse i behandling av
  anstrengelsesutløst pustebesvær (ILO/EILO/VCD).

 • Abbedissen Logopedtjenester

  Beate Abbedissen logoped MNLL
  Hjemmeside: www.askoeylogopedi.no
  E-post:
  Telefon: 93 04 20 32
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Askøy, Bergen og Øygarden
  Arbeidsområde: Afasi, dysfagi, parkinson, språklydsvansker, taleflyt, språkutvikling, lese- og skrivevansker, kommunikasjonsvansker

 • Bjørnafjorden Logopedi v/ Kristina Osebakken, Logoped MNLL


  E-post: 
  Hjemmeside: www.facebook.com/bjornafjordenlogopedi
  Telefon: 97111183
  Besøksadresse: Haugsvegen 91, 5643 Strandvik
  Tilbyr behandling i følgende kommuner: Fusa, Os, Tysnes, Samnanger, Bergen og omegn
  Arbeidsområde: Tilbyr logopedisk hjelp til barn, unge og vaksne på individ- og gruppenivå, i tillegg til rettleiing. Logopediske område som språk, tale, kommunikasjon, stamming/taleflytvanskar, LKG, afasi, dysartri, taleapraksi, dysfagi/spise- og svelgvansker, stemmevanskar, parkinson, lese- og skrivevanskar og dysleksi. 

 • Charlotte Nordheim

  Firma: Logoped Vest

  Forretningsadresse: Utstovegen 37, 5590 Etne
  Telefon: 99 74 70 64
  Epost:   
  Arbeidstid/arbeidsdager: alle dager (deltid 50%) 

  Kommune: Etne, Vindafjord, Tysvær, Haugesund

  ​Arbeider mest med: Voksne (barn/unge voksne)

 • Elin Legland

  Logoped MNLL
  E-post:
  Telefon: 40468000
  Besøksadresse: Uskedalsvegen 120
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Kvinnherad
  Arbeidsområde:
  Vanskar med tale, språk og kommunikasjon grunna afasi, dysartri/uttalevanskar, dysfagi, stemmevanskar, stamming og taleflyt, nevrologiske vanskar, språkutvikling, lese- og skrivevanskar

 • Guldberg Logopedi

  Ane Guldberg Logoped MNLL
  Hjemmeside: www.guldberglogopedi.com
  E-post:
  Telefon: 99609450
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Bergen og omegn
  Arbeidsområde: Språklydsvansker/fonologiske vansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale),
  språk- og begrepsutvikling.

 • Ida Kristine Solhaug, Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.tromslogopedtjeneste.no

  E-post: 

  Telefon: 90 60 89 76

  Besøksadresse: Kirkegaten 31, 5036 Bergen

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Bergen

  Arbeidsområde: Jobber i hovedsak med nevrologiske vansker som afasi og følgevansker ved parkinson som stemme og svelg. Tar i tillegg dysleksi og spesifikke språkvansker. 

 • Logoped Reidun Aarskog MNLL
   

  Postboks 304, 5402 Stord
  Besøksaddresse : Lønningsåsen 9, Stord
  Mob: 977 988 47
  Epost: 
  Org.nr: 989 544 985
  http://www.logopednet.no/

 • Skaar logopedtjeneste

  Logoped MNLL Ingvild Skaar 
  Hjemmeside: https://sotralogoped.no/
  E-post: 
  Telefon: 452 45 556
  Besøksadresse: Josmoget
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Bergen, Askøy, Øygarden, Alver, Bjørnafjorden
  Arbeidsområde: Afasi, dysfagi, artikulasjon med mer

 • Solveig Molland Berge


  Tlf 40244191
 • Logoped Sølvi K. Halleland MNLL

  Privatpraktiserende

  Tlf. 90198017
  E-post: 
  Webside: logopedskh.no
  Facebook: @logopedskhalleland 
  Besøks- og postadresse: Storaneset 12, 5260 Indre Arna

  Geografisk område: 
  Arna og Åsane bydeler, Osterøy, Vaksdal og Samnanger kommunar
  Hjemmebesøk og besøk på institusjoner ved behov.

  Fagområder og sertifiseringer:
  Behandling innen språk- og talevansker (afasi, dysartri, taleapraksi og taleflytvansker; stamming og løpsk tale), stemmevansker og spise-/svelgevansker.

  Sertifisert for bruk av NMES, elektrostimulering med VitalStim (ved spise- og svelgevansker). LSVT LOUD-sertifisert (fortrinnsvis for personer med Parkinson sykdom). DIAS (diagnostisering for taleapraksi).

 • Åkre logopedtjeneste

  Gunnveig Åkre, Logoped MNLL

  E-post: 

  Telefon: 99 008819

  Besøksadresse: Troppavegen 8, 5637 ØLVE

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Kvinnherad, Kvam, Tysnes, Fusa, Os, Bergen, Samnanger, Stord, Fitjar, Bømlo, Austevoll m.fl.

  Arbeidsområde: Tilbyr hjelp innan alle logopediske område.