Meny

Linker til pedagogisk materiell

 

Pedagogisk utvalg har utarbeidet en liste over nettsteder som kan gi informasjon om  materiell, tester og programvare som kan være av interesse for logopeder.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan stå ansvarlige for kvaliteten på alt materiellet som det informeres om.

For at listen skal kunne være mest mulig ajour til enhver tid, ber vi om å bli kontaktet med tips om flere nettsteder/materiell/tester som det kan være aktuelt å ha med.  Det samme gjelder dersom det er noe som bør korrigeres.

Send i tilfelle mail til: 

Nettsider som beskriver bruk av iPad, nettbrett eller annet teknologisk utstyr i pedagogisk arbeid.

http://www.minskole.no/nped
"Norsk pedagogisk dataforening - læring med IKT". Har mye kjekt å følge med på og også oversikt over gode nettbrettapper, delt inn i bl.a. språkapper,    realfagsapper, spesped og førskoleapper.

http://www.hjelptilhjelp.no
"Hjelp til hjelp" er nettportalen for psykisk helse. De har mye nyttig informasjon,   og øverst i menyen på hjemmesiden ligger apper med data i             spesialundervisningen (DIS). Mye som er aktuelt for en bedre psykisk helse og        mestring av hverdagen for både barn og unge.

http://naku.no/node/1239
Dette er "Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming". Artikkel om bruk     av iPad/andre nettbrett for personer med utviklingshemming, både vedr.     undervisning, kommunikasjon, begrepstrening, lese-skrivestøtte, matte og annen bruk av brettet. De viser også til andre nettsteder.

http://otswithapps.com
"OT's with Apps and Technology i arbeid med barn og voksne".  Videoer og           praktisk visning i forhold til hvordan mange av appene fungerer og kan brukes.           Her er bl.a. kognitiv trening, samarbeidsspill, skrive-lese-, kommunikasjonsstøtte,    tips om praktiske ipadholdere for små barn og mye mer. Linker til alle mulige   apper og anbefalte i tekstboks på siden.

https://jangamre.wordpress.com
Siden heter "iPad i skolen" og har tekster og tips fra skoler og prosjekter,   informasjon om bruk av iPad i ulike fag (mye i bl.a. musikk), oppdateringer,       praktiske og aktiviserende apper,  blogger og stikkord til videre tema.

http://www.skolappar.nu/sarskilt-stod/
Denne viser til "Appar før elever i behov av særskilt stød", som struktur og            planlegging, minnetrening, skrive, lese/stemmestøtte, regne, oversette og mye     annet kjekt.

http://www.statped.no/Laringsressurs/nettbrett/Andre-nyttige-apper/
Artikkel om apper for hørsel, syn og andre av deres fagområder, tips til læring og            henvisning til andre sider. De har produsert et eget hefte som heter Ipadtips og            kan lastes ned som pdf.  Stadige oppdateringer på siden deres under        Læringsressurs.

http://iktsenteret.no/tema/digitale-laeremidler
Fra Senter for IKT i utdanningen og har artikler om bruk av data, apper og annen            teknisk støtte.

https://ipadiosd.wordpress.com/category/appar-hjalpmedel/munmotorik/
Spennende side for logopeder som jobber med barn. "IPad i Østersund" er en       blogg om "iPad som pedagogisk verktyg i førskole og skole". Veldig engasjert og       dyktig             pedagog som deler tips og apper hvor mikrofonen brukes i forhold til        blåsetrening av lys, sommerfugler etc. Hun har også mange tips i forhold til         pedagogisk aktivitet. Vi kan trykke oss fram i temaboksen på siden.

Cochletten.no

  • Norsk språklydlære med øvelser
  • Språklydspillene «Fotballspillet»
  • Lesestart med store bokstaver
  • 10 Lettlestbøker med store bokstaver
  • Dette er mitt liv. Uttaletrening norsk/engelsk utgave
  • Lær engelsk uttale

ANDRE NETTSTEDER

Abilia as

www.abilia.no
Kommunikasjonshjelpemidler og programvare
- Stemmeforsterkere
- Pegasus
- Rolltalk
- PSC-bilder
- Bliss
- Infovox

Activium AS
www.activium.no
- talesynteser
- skannerpenner
- Plustek`s Book Reader bokskanner med talesyntese (for tilbakelesing)

Afasiforbundet i Norge
www.afasi.no/
NUMA Newcastle University undervisningsmateriell for afasirammede
-Hast Haukeland afasi-screeningstest
-IKM Illustrert kommunikasjonsmateriell
-Sang – med språket i vranglås

Almater Forlag A/S
www.almater.no/
Litteratur og lærebøker til språk- og lese-/skrivetrening

Amajo AS
www.amajo.no
Materiell til lek og stimulering, barn og voksne.

Arbeid med ord Læremidler A/S
www.arbeidmedord.no/
Materiell til bl.a. begreps-, lese- og skrivetrening
Begreps-, lese- og skrivetrening: kj/sj-spill, s-spill, r-spill, Trappen

Aschehoug forlag
www.aschehoug.no
Litteratur og materiell til grunn- og videregående skole

Askeladden AS
e-postadresse:
Askeladden, språkscreeningstest for førskolebarn.

Barnas språksenter
www.barnasspråksenter.no/
- Talk-Tools

Bokstavkongen
www.bokstavkongen.no
Fortellinger om alle bokstaver, med illustrative magnetfigurer og bakgrunnsscener.
Bokstavkongen. Nedlastbar program til iPad. Bokstavkongen foreligger også for smartboard. Se link på facebooksida.

Cappelen Damm
www.cappelendammundervisning.no/
- Norsk Fonemtest
- Minimale par
- Ringeriksmaterialet
Språkverkstedet

Cognita
www.cognita.no
Hjelpemidler for kommunikasjon, orientering og hukommelse

CyberBook
www.cyberbook.no/
Multimediabasert pedagogisk programvare 
”Språkstien”

DagligData
www.dagligdata.no/
Alternativ kommunikasjon 
DagligSpråk, tegn-til-tale (windows versjon)

E-lector
www.e-lector.no
- e-Lector Pedagogisk lese- og skriveopplæring
- c-pen
- eTaleboka

Enkel IKT
www.enkel-ikt.net/
Pedagogisk programvare

Fagbokforlaget
www.fagbokforlaget.no

Flanellograf AS
www.flanellograf.no
Materiell til språkstimulering
- flanellografer
- hånd- og fingerdukker
- spill mm

GAN - Aschehoug
www.gan.aschehoug.no
Lese- og skrivetrening
- Lettlestbøker

GEWA - helping people
www.gewa.no/kommunikasjon
Talemaskiner
- GoTalk
Symboler for tale
- Nilbild

Gonge Danmark
www.gonge.dk
Språkstimulering og undervisning

Gyldendal forlag
www.gyldendal.no/akademisk
Faglitteratur
www.gyldendal.no/undervisning
Undervisningsmateriell
- ”Språksprell”

Hatten förlag
www.hattenforlag.se
Tale- og språktreningsmateriell utviklet i samarbeid med Irene Johansson

Hogrefe Psykologisk forlag
www.hogrefe.dk
- Reynell III språktest

Info vest Forlag
www.infovestforlag.no
Materiell til bruk i spesialundervisning 
- Karlstadmodellen, bøkene til Irene Johansson
- ”Les lett”, Irene Johanssons leseinnlæring med langsom progresjon
- Kort med bilder av artikulasjonsstilling, også i CD-utgave
- språk på spill
- fv`13 Nytt fonologisk Vendespill i pdf-versjon
- Lytt og fortell. 100språkleker for barn.
- Språk og lek - Språkleker for barn frå 2 til 9 år
- TRAS - ny redigert utgave medd lydbok
- TROG 2

PS!! Fra 01.01.2013 forhandler Info vest Forlag materiell fra Specialpædagogisk forlag
- Fonologisk vendespill
- Omnibussen (bildene fra fonologisk vendespill + mange flere på CD)
- Setningsvendespill
- DIM-testen
- Eva-testen
- Ringsted light
- Screening av lesing og forutsetninger for lesing (John Ivan Maul)
- Språklig test 1, 2, 3 og 4
- Fonologiske plakater 1 og 2
- sekvensbilder og andre bilder (Color Cards, Schubi m.fl) til samtale og språktrening                       
- Myotopia (munnmotorisk spill)

ISAAC
www.isaac.no
Alternativ kommunikasjon

Jessheim skole og ressurssenter
http://www.ullensaker.kommune.no/jessheimskole
Diverse hefter og treningsmateriell

Karin Wests internettside
www.karinwest.no
Pedagogisk materiell med tegninger tikl visuell støtte for barn med ulike språkproblemer

Kom i Kapp.  Sverige
www.komikapp.se
Materiell og utstyr for personer med spesielle behov (barn og voksne)

L.A. Larsen AS Flekkefjord 
www.larsen.no
- Lesepuslespill
- Bokstavplansjer.

Leika
www.leika.no
Leker, inventar, møbler.

Lesesenteret – Universitetet i Stavanger
www.lesesenteret.no
Litteratur om lesing, leseopplæring, lesestimulering og lesevansker

Lettlest Forlag
www.llf.no/
Bøker med lettlest og tilrettelagt tekst.

LingIT AS
www.lingit.no
Dataprogram , spesielt utviklet for dyslektikere. 
- LingDys
- LingRight
- LingSpeak

Logometrica as
www.logometrica.no
- Ordkjedetesten
- Logos – en PC-basert diagnostisk lesetest

Logopednet
www.logopednet.no
Et bilde-din fortelling.

Lydlitteratur 
http://www.mamut.net/Lydlitteratur
Database med norske og internasjonale lydbøker

Løvetannen læremidler
www.lovetannen.no/
Læremidler for grunnleggende skrive- og lesetrening, barn og voksne.

Magnimaster
www.magnimaster.no
Lese-, skrive-,tale- og språktreningsprogram

Marias Verkstad  Sverige
www.mariasverkstad.com
Tekstilmateriell til bruk i språktrening, Irene Johansson

Media LT
www.medialt.no/
Dataprogramvare - tilpasninger til funksjonshemninger

Mikroverkstedet
www.mv-nordic.com/
IT-hjelpemidler og pedagogisk programvare
- C-pen
- Talesynteser
- Boka som snakker

NorMedia
www.normedia.no/
Programvare og utstyr til spesialundervisning, begreps- og språkstimulering, lese- / skrivetrening og kommunikasjon

Norsk Kontorservice
www.nk.no
Pedagogisk materiell

Novus forlag
www.novus.no
Fagbokforlag
- VOST verb og setningstest for afasi
- Frenchay dysatritest
- Pyramide- og palmetesten (Afasi)
PALPA testen. Tester intakte og sviktende språklige prosesser hos afasirammede

Okani
www.okani.no/ 
Pedagogisk materiell, leker og utstyr
Språkstimulering m.m - gå inn på "Læremidler/matematikk" og videre til "Språk og samtale"

Pearsons Assessment
http://www.pearsonassessment.no/
TROG-2 (Norsk utgave av Dorothy Bishop's Test for Reception of Grammar - 2)
-CCC-2 Children`s Communication Checklist Norsk versjon
- Celf-4

Pedverket AS
www.pedverket.no
- Magne Nyborgs begrepsutviklingsmateriell
- CAS-testen, eller Cognitive Assessement System

PP-Tjenestens materiellservice
www.ppt-materiell.no 
- ITPA-testen
- Aston Index
- Kåre Johnsens artikulasjonsprøve
- Kåre Johnsens diagnostiske lese- og skriveprøver
- Kåre Johnsens orddiktater
- STAS – Standardisert Test i Avkoding og Staving


PPF, Pedagogisk Psykologisk Forlag
www.ppfas.no/
Litteratur om språk- og kommunikasjonstrening

Riktige leker AS
www.riktigeleker.no
Materiell og leker til begreps- og språkstimulering          
Materiell til munnmotorisk trening
- Logopedspeil
- Color Cards
- Reynells språktest

Snakkepakken
www.snakkepakken.no/
Språkstimulerende materiell

Songvaar industrier AS
http://www.songvaar.no/
Materiell utarbeidet  av Sørlandet kompetansesenter i samarbeid med Læringssenteret 
- Teacch-metodikken
- Tidlig stimulering
- "På tale om tale" - Bakgrunn for bruk av ganeplater i taleutviklingen (Irene Johansson)

Spf-norge.com
http://www.spf-norge.com/
Nettbutikk som forhandler materiell fra det danske Special-pædagogisk forlag, en del av det omarbeidet til norsk.
Se link til Info vest Forlag som fra 01.01.2013 er forhandler i Norge for Spesial-Pædagogisk forlag.

”Språkbruket” v. Inger Marie Trovi
www.spraakbruket.net 
- RRRRrrrrrr.  Å mestre rulle-R. En Aerodynamisk tilnærming
- Lydspor i munnen

Statped
www.statped.no
www.statped.no/skolelydbok
Om lærebøker i lydutgave
www.statped.no/Tema/Sprak/Publikasjoner/
- Språk 5-6
- Språk 6-16
- Arbeidsprøven (gratis nedlasting)
- Språkveilederen
- BEGREPSLÆRING - veiledniong om strukturert undervisningsmodell for barn og unge med språkvansker
- NUMA Newcastle University undervisningsmateriell for afasirammede
- SALK-39 Slag, Afasi og LivsKvalitet
- Foreldre som ressurs i språkutvikling og stimulering. Bok og DVD
- Med språket som døråpner - om språkstimulering av minoritetsspråklige barn (DVD)
- Mine tegn: BABYBOKA (bok og DVD)

Teknisk forlag
http://www.tekniskforlag.no
Materiell til lese- og skrivetrening 
- Løko

Tekstpilot
www.textpilot.no
Stavekontroll, ordprediksjon, opplesning og ordbøker i ett program.

Tobii Technology Norge
www.tobii.no
Fleksible løsninger for ulike kommunikasjonsvansker.
Produktene leveres fra august 09.

Utdanningsdirektoratet (tidligere Læringssenteret)
www.utdanningsdirektoratet.no 
- Kartleggingsprøver i norsk med tilhørende idéhefter

VestTest
www.vesttest.no 
The English2 Dyslexia Test

VOX – læring for arbeidslivet
http://www.vox.no/
Læremidler for voksne med språk-, lese- og skrivevansker, bl.a.: 
- Språk- og talevansker hos voksne 
- På sporet av ordet - for voksne med lese- og skrivevansker 
- Data på lett norsk

Words+
http://www.words-plus.com/
Kommunikasjonshjelpemidler