Meny

Landsmøte og etterutdanningskurs 2018

NLLs ETTERUTDANNINGSKURS OG LANDSMØTE 2018
Norsk logopedi 70 år
Scandic Fornebu, 7.–9. juni 2018

 

Åpne programmet som PDF.

 

Torsdag 07. juni 2018

Kl. 0930–1030

Registrering

 

Kl. 1030–1100

Åpning av kurset v/Oslo Logopedlag og
leder av fagutvalget Monica Norvik Knoph

Kl. 1100-1130

Logopednestor Anne-Lise Rygvold, Universitetet i Oslo
Logopedutdanning og språkvansker… gjennom veldig mange år

Kl. 1130–1300

Professor Jan-Eric Gustafsson, Gøteborgs Universitet
Utvecklingen av läsförståelse i de nordiska länderna 1970–2015: förändringsmönster och förklaringar

 

Kl. 1300–1400

Lunsj

 

Kl. 1400–1530

Logoped Hartmut Zückner, Uniklinik RWTH Aachen Intensive Modification Stuttering

(IMS): A non-avoidance treatment program for adolescents and adults

 

Kl. 1530–1600

Kaffe

 

Kl. 1600-1730

Professor Loraine Obler, City University New York

Language in healthy and impaired aging
Fredag 8. juni 2018

 

Fredag 08. juni 2018

 

 

Kl. 0900–1000

PARALLELLE SESJONER (velg én av disse)
Logoped Hilda Sønsterud, Statped sørøst/Universitetet i Oslo
Individuell stammebehandling – hvorfor og hvordan?


Professor Loraine Obler, City University New York

Working with patients with Primary Progressive Aphasia


Logoped Jenny Iwarsson, Københavns Universitet

Principer för arbete med røstproblem
 

Kl. 1000–1030

Kaffe

Utstilling av materiell og læremidler

Kl. 1030–1130

PARALLELLE SESJONER (velg én av disse)
Logoped Hilda Sønsterud, Statped sørøst/Universitetet i Oslo
Individuell stammebehandling – hvorfor og hvordan?


Professor Loraine Obler, City University New York

Working with patients with Primary Progressive Aphasia


Logoped Jenny Iwarsson, Københavns Universitet

Principer för arbete med røstproblem

Kl. 1130-1230

Lunsj

Kl. 1230-1800

Landsmøte i Norsk Logopedlag

Kl. 2000

Festmiddag (påmelding og betaling velges når man melder seg på konferansen)

Lørdag 09.juni 2018

 

 

 

Kl.1000-1130


Professor Maggie Snowling, St. John's College, Oxford

What is DLD: heterogeneity in developmental language difficulties?

Kl. 1130-1200

Kaffe

Kl. 1200-1300

Maggie Snowling fortsetter

Kl. 1300-1315

Avslutning av kurset

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Det tas forbehold om endringer i kursprogrammet.