Meny

Logopeden 2/11

 

Innholdsfortegnelse. pdf

Redaktøren har ordet. pdf

Nytt fra Styret. pdf

Yrkesetikk. Etiske dilemma angående avslutning av logopedundervisning. Gerd Slaatsveen og Elsie Dalåmo Logopedisk senter Trondheim. pdf

Stamming: Å avbryte, eller fullføre. En artikkel av Marianne Lind og Hilda Sønsterud.