Meny

Logopediutdanning

Retningslinjer for logopeder med utdanning fra andre land
Klikk her  for å laste ned retningslinjene.

Minimum Standards for Education
Sjekk denne linken fra CPLOL

Utdanningssteder som tilbyr mastergrad i logopedi

Nord universitet har inngått samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag fra høsten 2016. Studiested blir Bodø. Klikk her for mer info.

NTNU, Trondheim. Klikk her for mer info.

Universitetet i Bergen, via samordnet opptak. Klikk her for mer info.

Universitetet i Oslo tilbyr, via samordnet opptak. Sped 4200-fordypning i logopedi, deltidsstudium og helttidsstudium. Klikk her for mer info.

Universitetet i Tromsø, via samordnet opptak. Klikk her for meir info.

 

Etterutdanning

NLL holder hvert annet år etterutdanningskurs i juni forbindelse med Landsmøtet. Vinterkurs holdes i løpet av februar-april de årene det ikke er landsmøte og "landsmøtekurs", og legges i forkant av mellomårskonferansen. På kursene presenteres faglig stoff med høy nasjonal og internasjonal standard.

Regionale kurs arrangeres av regionslagene. Tid og emner varierer etter behov og interesser.

 

Spesialiseringskurs i utlandet

Ett års spesialisering i taleflyt? Klikk her for info.

Eget masterprogram om stemmevansker og stemme(re)habilitering i Portugal, på engelsk. Kontakt  for mer informasjon. Tlf: +351265709390 URL: www.ess.ips.pt (informasjon oppdatert 26.08.2014).

Online etterutdanning om dysfagi http://ceualliedhealth.com/ (Godkjent av det amerikanske logopedlaget  American Speech-Language-Hearing Association www.asha.org)

Verdenskongresser arrangeres hvert tredje år av International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP.