Meny

Lover og avtaler

12.06.13: Brev fra Hdir til HELFO, Rett til stønad ved logopedhjelp ved stemmevansker – folketrygdloven § 5-10, kan leses her.

21.02.2013: Innspill til Ekspertgruppen i spesialpedagogikk fra styret i NLL kan leses her. (pdf)

Høringsuttalelser i forbindelse med Midtlyngutvalgets rapport
Les NLL sin uttalelse her (.pdf). Les andre høringsuttalelser her og følg debatten rundt rapporten påhttp://spesialundervisning.origo.no/. Last ned hele rapporten "Rett til læring" her (.pdf) og NOU Faktablad her(.pdf)

Veileder til Opplæringsloven
Søk på "logoped" og se hva veilederen sier om vår rolle.
http://www.udir.no/Brosjyrer/Veileder-til-opplaringsloven-om-spesialpedagogisk-hjelp-og-spesialundervisning/

Forløpsprosjekt våren 2009 - Samhandlingsreformen
Tidligere leder i NLL, Ole-Andreas Holmsen, deltok i en arbeidsgruppe opprettet av Helse- og omsorgsdeparementet våren 2009, i forbindelse med forberedelsene til St.meld nr. 47 (2008-2009) Sahandlingsreformen. Gruppen han satt i arbeidet med slag. Les rapportene fra denne og de andre arbeidsgruppene her

St.meld. 23 (2007-2008) "Språk bygger broer. Språkstimulering for barn, unge og voksne."
Nevner ikke logoped eller logopedi! Les stortingsmeldingen og innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

NLL og brukernes rett til logopedi, relatert til Opplæringsloven og RTV-avtalen
NLL og RTV-avtalen - les her
Kartlegging av barns språk og logopedi, les her
Bakgrunnsdokumentasjon:
Fra Opplæringsloven, les her Tolkning av Opplæringsloven, les her 
Fra Stortingsmelding 150, les her
"Og ingen sto igjen", oppfølging av Stortingsmelding nr. 16, les her

RTV-avtalen:
Fra forslag til Statsbudsjett for 2007:
 sjekk post 75: Logopedisk og ortoptisk behandling her
Les NLL sitt svar på høringsnotatet fra HOD: Last ned her (.doc)
For flere høringsuttalelser, se HOD
Høringsnotatet fra HOD lastes ned her (.doc)
Referat fra møte mellom HOD og NLL. 12.05.06 lastes ned her (.doc)

RTV-avtalen fortsetter! 
Les artikkel i VG: "Gjennomslag for logopedbrukerne" (.doc) 26.03.07
Sjekk også "Fullt gjennomslag i refusjonssaken"