Meny

Presentasjon av Melanie Kirmess

Melanie Kirmess er cand.ed. og logoped MNLL.  Fra 2006-2009 er hun PhD-stipendiat ved ISP, Universitetet i Oslo. Arbeidstittelen for arbeidet hennes er ”Constraint induced language therapy - Afasirehabilitering med fokus på talespråk”.

Melanie Kirmess har tidligere arbeidet som logoped ved Sunnaas Sykehus Skole, Nesodden og Aker Universitetssykehus HF, Oslo.

E-post: