Meny

Møre og Romsdal Logopedlag

Styret:

Leder

Bjarte Høydal  Tlf: 95062464

Nestleder

Evy Janne Nedrevold Tlf: 41260215

Sekretær

Torunn Skaue  Tlf: 97755410

Kasserer

Reidun Kjerstad Eidem  Tlf: 90792574

Styremedlem

Tidsskriftkontakt

Annbjørg Kobbevik  Tlf: 41440423

Lisbeth Vinje Tøsse  Tlf: 91104632

Varamedlemmer

Kari Mette Vinje Øvrebust  90187545

Solfrid Lindland  91545134

Revisor

Hilde Toven, 


Styremøter:Alle kontakter til e-post: 

Vi har styremøter ca 4 ganger pr. år, og ellers etter behov. Det er stor aktivitet på e-post mellom styremedlemmene noe som er nødvendig med store geografiske avstander.
Møtene har vi ulike steder, både på arbeidssted og privat, dette for at belastningen på reisetid skal variere.

Kursvirksomhet:

Møre og Romsdal Logopedlag har i gjennomsnitt 3 kurs pr. år. Et dagskurs i januar i forbindelse med årsmøtet, et i april og et i løpet av høsten. Noen av kursene prøver vi å gi et bredere faglig innhold og inviterer andre aktuelle målgrupper. Ved behov kan todagres-kurs bli satt opp.

1) Dysfagi 
Mandag 20.09.2010 kl. 10.00-16.00
Se her (.doc) for mer informasjon

2) Innføring i Palpa: Psykolingvistisk kartlegging av afasi
Tirsdag 23. november og onsdag 24. november
Se her (.doc) for mer informasjon

Medlemsmøter:

Romsdal- og Nordmørsregionen har faste private treff 2 ganger årlig, vår og høst. Det er både en faglig og sosial samling. Det går på runde privat hos den enkelte logoped hvor alle bidrar med noe "å bite i".

Referater

Stemmenettverksmøte 25. mars 2010, - les referat her (.doc)