Meny

Nord - Trøndelag

 • Ann Monica Lyngås
   

  Logoped MNLL

  Severin Broensgt 23B
  7503 Stjørdal

  Telefon: 930 390 25

 • Anne Kjeldset 

  Privatpraktiserende Logoped MNLL

  E-post: 
  Telefon: 93 60 05 03
  Besøksadresse: Dampsaga senter, Bogavegen 6, 7725 Steinkjer
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Kommuner i Trøndelag
  Arbeidsområde: Barn, unge og voksne med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. Afasi, dysartri,
  dysfagi, stemme- og taleflytvansker.

 • Astrid Granhus
   

  Logoped MNLL

  Grindveien 13, 7600 Levanger
  Telefon: 93632977

  Fagområde: Afasi, dysartri, stemme, dysfagi, samt med stemme - & tale- vansker hos personer med Parkinsons sykdom.

 • Aud Høyem Anderssen
   

  Logoped MNLL

  Stokkanvegen 28 H, 7630 Åsen
  Telefon: 95185033

  Fagområde: Afasi, dysartri, taleapraksi, dysfagi og Parkinson.

 • Eva Gullvåg Wermuth

  Logoped MNLL
  E-post:
  Telefon: 92 44 49 19

 • Gauldal Logopedi

  v/Silje Haukdal, Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.gauldallogopedi.no
  E-post:
  Telefon: 92 03 44 05
  Adresse: Gaula Senter, Svartøya 19, 7290 Støren

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: I all hovedsak Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. Henvendelser fra andre kommuner vil vurderes etter kapasitet.

  Arbeidsområde: Ervervede språkvansker; afasi, dysfagi og dysartri. Nevrodegenerative diagnoser, nevrologiske skader og cancer. Stemmevansker. Språk- og uttalevansker. Taleflyt; stamming og løpsk tale. Alle aldersgrupper.

 • Laila Elverum

  Logoped MNLL
  E-post:
  Telefon: 95 03 63 50
  Kjærlighetsstien 50
  7804 Namsos
  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Trøndelag
  Arbeidsområde: Barn, unge og voksne med språk, tale og kommunikasjonsvansker, dysleksi, afasi,
  dysfagi, stemmevansker, stemme- og talevansker hos personer med Parkinsons sykdom.

 • Linda Strøm Kaald

  Logoped MNLL
  Hjemmeside: www.tidliginnsats.no
  E-post: 
  Telefon: 96233896
  Besøksadresse: PP-tjenesten i Sør Fosen, 7240 Hitra
  Logoped for barn og voksne i Hitra og Frøya kommune

 • Liv Paula F. Iversen

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.steinkjerlogoped. no

  E-post:

  Telefon: 450 430 94

  Besøksadresse: Våttaveien 8, 7715 Steinkjer

  Tilbyr logopedisk oppfølging (utredning, veiledning og direkte hjelp) i norddelen av fylket, som i kommunene Steinkjer, Snåsa,  

  Arbeidsområde: Språklydsvansker, språk- lese- og skrivevansker, stamming, stemme, afasi. Sertifisert i de fleste språktester, evnetester, lese- og skrivetesten Logos.  Alle aldersgrupper. Kan også gi kurs.

 • Nidaros Logopedtjeneste

  Privatpraktiserende logopeder MNLL

  Hjemmeside: www.nidaroslogopedtjeneste.no

  E-post: 

  Telefon: 465 23 285
  Postadresse: Vår Frue gate 2, 7013 Trondheim

  Tilbyr behandling i Trondheim og Trøndelag

  Arbeidsområder:
  Logopediske tjenester for barn, unge og voksne. Språk- og språklydvansker, taleflytvansker, tungebåndsproblematikk, dysfagi, afasi, cancer i munn- og halsområde, Parkinson sykdom, Downs syndrom og stemmevansker.
  Kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon. LSVT og Talk Tools sertifiseringer.

 • Logoped Midt-Norge

  v/Astrid Junker, logoped MNLL

  Hjemmeside: www.lmno.no

  E-post:

  Telefon: 93 00 92 77

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner:

  Alle kommuner i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

  Arbeidsområde: Arbeider med barn, unge og voksne med vansker med språk, tale, spising og kommunikasjon. Logopeden arbeider innenfor alle logopediske områder og er LSVT LOUD-sertifisert og tilbyr Talk Tools/OPT.

 • Logoped Vigdis Hansvik

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 91829160

  Besøksadresse: Myrkollvegen 20, 7900 Rørvik

  Tilbyr terapi/behandling i følgende område: I hovedsak i Ytre Namdal, kan ta oppdrag i hele Trøndelag/sørlige Nordland.

  Arbeidsområde: Barn, unge og voksne med språkvansker, uttalevansker, motoriske vansker, taleflytvansker, afasi og stemmevansker.

 • Rita Govasmark

  Logoped MNLL

  E-post:
  Telefon: 90204215
  Besøksadresse: Høefeltet 31, 7530 Meråker