Meny

Nordland

 • Anne-Lise Engvik                                                  PPT - Andøy                                

  Logoped MNLL                                                                         Hjemmeside: www.andoy.kommune.no

  E-post:

  Telefon: 958 42707 / 76 14 50 09

  Besøksadresse: Stor gata 68

  Tilbyr terapi/behandling i: Andøy

  Arbeidsområde: Stamming, språk-, lese- og skrivevansker, stemmevansker, barn.

 • Helgeland logopedi, Renee Kristin Hagen

  tlf.  91 17 39 59
  http://www.helgelandlogopedi.no/

 • Indre Salten logopedi, Anita Ness Byberg

  Logoped MNLL

  E-post:

  Telefon: 41475151

  Besøksadresse: Trivselsveien 202, 8215 Valnesfjord

  Tilbyr terapi/behandling i: Fauske og Sørfold

  Arbeidsområde: Arbeider både med barn og voksne innenfor feltene; stamming, afasi, dysfagi, dysartri, språk- og talevansker, taleapraksi, Parkinson, MS, ALS.

 • Marit Grepperud AS                                

  Logoped MNLL                                                                        

  E-post:

  Tlf: 470 12314

  Adr: Nordstrandveien 48 b, 8012 Bodø

  Tilbyr behandling i følgende kommuner: 

  Steigen, Røst, Værøy, Gildeskål, Bodø, Fauske, Lofoten

  Arbeidsområder: Afasi, stamming, språkvansker hos barn, ungdom og voksne, kartlegging av dysleksi hos voksne, dyskalkuli, dysfagi, ulike stemmevansker ved skade/sykdom. 

 • Randi Berntsen

  tlf. nr. 97791672
  Epostadr. 
  Har kontor i 2. etasje, Futuragården på Sortland i Vesterålen.

 • Rune Jørgensen

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: Beiarn.kommune.no

  E-post:

  Telefon: 75569000/97510824

  Besøksadresse: Moldjord Skole,8110 Moldjord

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Beiarn

  Arbeidsområde: Stamming, afasi, dysfagi, språk-, lese- og skrivevansker, barn, voksne. Norskopplæring.

 • Salten logopedi as

  Heidi Hansen - Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.salten-logopedi.no

  E-post: post@salten-logopedi.no

  Telefon: 400 86 800

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Meløy

  Arbeidsområde: Jobber primært med voksne. Salten logopedi tilbyr rådgiving, veiledning og behandling innenfor de fleste logopediske fagområdene.

 • Helgeland logopedi, June Cicilie Vetaas

  Logoped MNLL

  Hjemmeside: www.helgelandlogopedi.no

  E-post:

  Telefon: 906 38019

  Besøksadresse: Søndregate 13. 8624 Mo i Rana

  Tilbyr terapi/behandling i følgende kommuner: Rana

  Arbeidsområde: Arbeider både med barn og voksne innenfor feltene; stamming, afasi, dysfagi, dysartri, språk- og talevansker, taleapraksi, Parkinson, MS, ALS.