Meny

Nyheter

Anbefalinger fra NLL

Publisert: 15/03/20 oppdatert: 15/03/20
Kjære alle logopeder,

Det er stor uklarhet om logopeder må gå på jobb eller ikke. De logopeder som jobber under opplæringsloven er sendt hjem og har hjemmekontor, mens for logopeder som jobber under Lov om Folketrygd står det: «Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i nødvendige helse- og omsorgstjenester» (Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet). Vi ser på sidene til Norsk fysioterapiforbund og Fysioterapeutene at den samme diskusjonen og usikkerheten råder der.

NLL er en interesseorganisasjon, og vi har ikke myndighet til å pålegge våre medlemmer hva de skal gjøre i denne situasjonen. Men vi kan vise til våre etiske retningslinjer: Et medlem skal vise varsomhet i sitt arbeid for å unngå uheldige virkninger for klienten, og ikke misbruke den tillit som vises han/henne i yrkesutøvelsen (punkt C,6, s. 33/Infoen), og komme med råd og anbefalinger.

Vi synes det er veldig vanskelig å anbefale logopeder å stenge virksomheten sin. Og samtidig vite at mange pasienter ikke får viktig og nødvendig behandling, og mange logopeder taper hele inntektsgrunnlag sitt.  Men i denne prekære situasjonen mener vi at hensynet til befolkningen generelt, og de utsatte risikogruppene spesielt, må gå foran. Derfor anbefaler vi nå at direkte logopediske tjenester ikke gjennomføres i perioden 16.-26.mars, eller inntil nye retningslinjer gis av myndighetene. Vi ber om at alle respekter og støtter hverandre i denne vanskelige tiden. NLL håper på snarlig svar fra Helsedirektoratet når det gjelder tiltak i form av videokonsultasjon for logopediske tjenester, og holder dere fortløpende orientert.

For Norsk Logopedlag 

Katrine Kvisgaard , Logoped MNLL/ Cand.ed 

Gro Nordbø, Leder NLL