Meny

Nyheter

Constraint induced språkterapi (SunCIST) i afasirehabilitering

Kurs , 10.12.2018 , Fysikalsk medisin og rehabilitering

Publisert: 23/10/18 oppdatert: 23/10/18

Dagkurs med teoretisk bakgrunn, metode og praktiske erfaringer fra Sunnaas.

Kursdagen er to-delt der første halvdel har et tverrfaglig perspektiv og er åpent for alle faggrupper som ønsker kunnskap om tema intensiv senfase språkterapi, mens andre halvdel er mer logoped spesifikk.

For mer info: https://helse-bergen.no/arrangementer/constraint-induced-sprakterapi-suncist-i-afasirehabilitering-2018-12-10​