Meny

Nyheter

Det er ledig 60% fast stilling som Logoped ved PPT, Andøy kommune

SØKNADSFRIST: 15.07.2019

Publisert: 30/06/19 oppdatert: 30/06/19
Andøy kommune har fokus på tidlig innsats. Vi ønsker en PP-tjeneste som er "tett på" og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. Det er totalt 2,6 stillinger ved PPT.
 
PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6:
• PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid
• PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid.
 
Som logoped i Andøy PPT skal du i hovedsak arbeide direkte med elever i skolen og barn i barnehage, men også veilede fagpersonell og foresatte. Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Andøy PPT.
 
Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil.
 
Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning.
 
Kvalifikasjoner for stillingen:
 
Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
• Utdanning som logoped.
• Relevant test- og utredningskompetanse.
• God kjennskap til barnehage og skole er en fordel
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 
Personlig egnethet blir vektlagt. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet.
 
Andøy kommune kan tilby:
 
- Variert arbeid i positivt miljø
 
- Tilsetting på vanlige vilkår for. Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til pensjonsordning
 
Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000
 
Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. 
 
Kontaktperson for stillingen
 
Kontaktperson: Sveinung Ellingsen
Stillingstittel: Skolefagligrådgiver
Telefon: 76115053
Ansettelsesform: Fast  

https://www.kommunaljobb.no/job/1728/logoped-ppt-60-arkivsak-id-19-602/