Meny

Nyheter

Endringer i takster for logopeder og audiopedagoger fra 1. juli 2019

Publisert: 18/06/19 oppdatert: 18/06/19

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt følgende endringer i takster for logopeder og audiopedagoger fra 1. juli 2019:

 

A1 Undersøkelse økes fra 1562 til 1573 kr

A2 Behandling – 45 min økes fra 782 til 787 kr

A3 Behandling – 60 min økes fra 1036 til 1043 kr

A4a Behandling i grupper på inntil 5 personer – 90 min økes fra 1508 til 1519 kr

A4b Tillegg pr. person i gruppen, pr. pasient økes ikke, 16 kr

A5a Møtegodtgjørelse med reisetid når logopeden eller audiopedagogen deltar i planlagt samarbeidsmøte med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Møtet skal være dokumentert i journal. Økes fra 325 kr til 327 kr

A5b Senere per påbegynt halvtime. Økes fra 325 kr til 327 kr.

A6 Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med fagpersoner i kommunal helse- og omsorgstjeneste økes ikke, 63 kr

 

Med hilsen

Helga Rudjord

Seniorrådgiver

avdeling helserefusjoner

tlf. (+47) 47472020, mobil 992 43784

 

Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo

Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no  https://helsenorge.no/