Meny

Nyheter

Forskningsprosjekt Universitetet i Oslo og Sunnaas sykehus HF

Publisert: 17/09/20 oppdatert: 17/09/20

"Kjære logopedkolleger,

For mange har koronapandemien medført store endringer, og mange logopeder har måttet arbeide på andre måter enn tidligere. Nå får du muligheten til å dele dine erfaringer fra ditt arbeid som logoped i denne perioden. Spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjektet som er et samarbeid mellom forskere på Universitetet i Oslo og Sunnaas sykehus HF. Vi håper du vil delta i prosjektet og svare på spørreundersøkelsen vår. Du finner informasjon om prosjektet og link til Nettskjemaet på prosjektsiden:

https://www.uv.uio.no/isp/forskning/prosjekter/telelogopedi-bruk-av-videokonsultasjon-i-logopedis/index.html . Fristen for å svare er 30. september 2020. Hvert svar er et viktig bidrag! Takk."

 

Med vennlig hilsen

Melanie Kirmess
Førsteamanuensis/ Faglig studieleder
Institutt for spesialpedagogikk (ISP)
Universitetet i Oslo