Meny

Nyheter

Fortvilelse over forslag om å legge ned logopediutdanning

Publisert: 27/10/21 oppdatert: 28/10/21

Masterutdanningen i logopedi ved UiT står i fare for å bli nedlagt. Fagmiljøet fortviler.

Følg linken for å lese mer:

https://khrono.no/fortvilelse-over-forslag-om-a-legge-ned-logopediutdanning/625420

 

NLL svarer: 

Det er stor mangel på logopeder i landsdelen og Nord-Norge spesielt. Som eksempel kan nevnes at logoped Fredbjørg Nicolaysen (77 år) i Alta fortsatt er i full jobb som logoped, med ventelister, og venter på avlastning fra logopeder. Logopedisk hjelp til samisktalende barn og voksne er spesielt kritisk. En masteroppgave i logopedi ved UiT (Brækkan, 2021) avdekket at det kun er 2 samisktalende logopeder i hele Norge, så logopedhjelp til den samiske befolkningen er så godt som fraværende. UiT har et samfunnsansvar for å imøtekomme disse behovene. Det er også kjent at det er stor mangel på logopeder i distriktene. Mange må reise over store avstander for å få logopedisk behandling. Logopedi ved ILP er et stort og populært masterprogram (80 søkere til 15/20 studieplasser) som trengs for å utdanne logopeder som kan dekke logopedtjenester til barn, unge og voksne med vansker innen språk, tale, kommunikasjon, lesing, skriving, og svelging. Med dette håper vi at fakultetsstyret velger å opprettholde masterprogrammet i logopedi ved ILP.

Brev fra Norsk Logopedlag  vedr samme sak oktober 2020: Til FS SAK Nedleggelse av masterprogram i logopedi

Brev Regjeringen og Stortinget 28.10.21 - Varsko om logopedsituasjonen i Norge – logopedutdanningen i Tromsø må reddes

Brev Styret ved UiT 28.10.21: Logopedutdanningen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet) må bestå

Brev til Fakultetsstyret ved HSL-Fakultetet 07.09.20: Bekymring for foreslått nedleggelse av logopedutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet

LOGOPEDDEKNINGEN I NORGES KOMMUNER: Afasiforbundets statusrapport 2019