Meny

Nyheter

Hordaland og Sogn og Fjordane Logopedlag inviterer til kurs 1. februar

KARTLEGGING OG BEHANDLING AV KOGNITIVE KOMMUNIKASJONSVANSKER SOM FØLGE AV ERVERVET HJERNESKADE

Publisert: 06/01/19 oppdatert: 20/01/19

Hordaland og Sogn og Fjordane logopedlag inviterer til årsmøtekurs 01.02. 19 med logoped Sheila Mac Donald.

ASSESSMENT AND TREATMENT OF COGNITIVE-COMMUNICATION DISORDERS AFTER BRAIN INJURY

Kartlegging og behandling av kognitive kommunikasjonsvansker som følge av ervervet hjerneskade Sheila Mac Donald er logoped og har over 25
års erfaring i arbeid med kommunikasjonsvansker som følge av ervervede hjerneskader. Sheila har fokus på at gjenvinning av kommunikasjon betyr å
gjenvinne ens verdighet, kontroll og glede i livet. I den sammenheng jobber hun sammen med individet, deres familie og andre kommunikasjonspartnere i hverdagen for å utvikle meningsfulle behandlingsmål, aktiviteter og strategier.
Velkommen!

N O R S K L O G O P E D L A G Hordaland, Sogn og Fjordane logopedlag
Fredag 1. Februar 2019 Litteraturhuset i Bergen Kl. 9:00-16:00
Medlemmer NLL: 1400,-
Studenter NLL: 1000,-
Andre: 1650,-
Lunsj er inkludert i kursavgiften.

Påmelding til:

Valg av betalingsmåte må fremgå av påmeldingen. Enten direkte innbetaling til kontonummer 1503.18.84400 eller få tilsendt faktura på e-post. Evt  efaktura.
Fakturaadresse og ressursnummer må oppgis. Betalingen må merkes med navn. Påmeldingsfrist: 10. januar 2019.
NB! Påmeldingen er bindende, kursavgift refunderes ikke.