Meny

Nyheter

Høringsnotat anbefaler autorisasjon for logopeder

Publisert: 27/03/21 oppdatert: 28/03/21

NLL kan med glede melde at HOD har sendt ut et høringsnotat hvor de anbefaler autorisasjon for logopeder. I tillegg har HOD sendt ut høringsnotat vedr. forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10, og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog.

Høringsnotat vedr. autorisasjon

Høringsnotat vedr. Forslag til endring i lov om folketrygd

Utvalg for privat praksis skal gi innspill til høringsnotatet