Meny

Nyheter

Hvem kan publisere på NLL's nettsider?

Publisert: 04/02/18 oppdatert: 04/02/18

Ettersom NLL er en frivillig interesseorganisasjon har vi ingen komersiell annonsering på våre hjemmesider og Facebook. All informasjon som legges ut av nettansvarlig må derfor gjennom et lite filter. Dette ble vedtatt fordi NLL ikke har ressurser til å legge ut alt som blir sendt til oss og for at vi da skal kunne kvalitetssikre det som legges ut på vår hjemmeside.

NLL får jevnlige henvendelser fra ulike aktører om å dele informasjon om kurs eller andre hendelser. Det kan være vanskelig å skille hva som vi bør og hva vi ikke bør dele informasjon om. Styret har tatt en prinsipiell avgjørelse på hva vi skal legge ut av informasjon og invitasjoner på hjemmeside og Facebook

Vedtak:

NLL kan legge ut invitasjoner til kurs fra følgende:

  • NLL  representert ved styret, fagutvalget og Utvalg for privat praksis
  • Regionslag tilknyttet NLL
  • Statped
  • Universiteter
  • Sykehus
  • Utenlandske søsterorganisasjoner og andre organisasjoner NLL er tilknyttet
  • Brukerorganisasjoner (Afasiforeningen, LHL, andre )
  • Stillingsannonser for logopeder

 

Andre aktører kan annonsere i Tidsskrift for Norsk Logopedi. Det hender i blant at grenesen kan være vanskelig å skille. Enkelte driver kanskje privat og samarbeider med universiteter og liknende. Vi takker for at aktuelle aktører tenker gjennom dette før de velger å henvende seg til norsk logopedlags web.

Vil man annonsere, er man hjertelig velkommen til det gjennom Norsk Tidskrift for Logopedi som også legges ut på nett. Oppdatert kursliste legges også ut på våre hjemmesider.

 

Mvh Helmine Bratfoss

Nettansvarlig NLL

Foto: pixabay.com + red. Helmine Bratfoss