Meny

Nyheter

INNKALLING TIL UTSATT LANDSMØTE I NORSK LOGOPEDLAG

Publisert: 15/01/21 oppdatert: 15/01/21

INNKALLING TIL UTSATT LANDSMØTE I NORSK LOGOPEDLAG

Grunnet koronapandemien måtte Landsmøtet 2020, som skulle
vært avviklet i juni-20, utsettes.
Styret innkaller nå til digitalt Landsmøte lørdag 13.mars 2021 fra
kl 14.00 – 17.00

Vi ber dere nå holde av tidspunktet, vi vil komme tilbake med praktisk informasjon vedr
påmelding og digital plattform for møtet, i begynnelsen av februar.
Saksliste med saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene på
www.norsklogopedlag.no senest 14 dager før landsmøtet.
Medlemmer som ikke har tilgang på internett kan få tilsendt endelig saksliste og sakspapirer
ved forespørsel.
Saker som medlemmer vil ha fremmet for landsmøtet, må være styret i hende senest 1 mnd
før landsmøtet, innen 13.februar. Landsmøtet kan bare behandle saker som er kunngjort i
endelig saksliste.
Vi ønsker velkommen til digitalt oppmøte!

For styret
Gro Nordbø, leder NLL
Lillesand, 12.01.2021