Meny

Nyheter

Ledig logopedstilling ved Logopedtjenesten, Nevroklinikken Helse Bergen

Publisert: 02/04/19 oppdatert: 02/04/19

Helse Bergen, Bergen

Logoped - Logopedtenesta

 

Logopedtenesta er ei avdeling i Nevroklinikken. Avdelinga yter tenester til pasientar med afasi, dysartri, stemmevanskar og dysfagi ved Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass diakonale sjukehus. Totalt har avdelinga 10 stillingar.

 

Vi har no ledig vikariat som logoped i 100% stilling.

 

Arbeidsoppgåver

 • Kartlegging og behandling av pasientar som blir tilvist til Logopedtenesta

 • Rådgjeving til pårørande og andre faggrupper

 • Deltaking i tverrfagleg samarbeid

 • Deltaking i utviklingsarbeid og opplæring/ utdanning av logopedar og andre faggrupper

 • Avdelinga arbeider målretta med å styrkje den faglege kompetansen

Kvalifikasjonar

 • Godkjend logopedutdanning

 • Erfaring frå logopedisk arbeid med vaksne er ein fordel

Utdanningsretning

 • Logopedi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlege Eigenskapar

 • Den som blir tilsett må kunne arbeide sjølvstendig, vere ansvarsbevisst, ha gode kommunikasjonsevner og ha evne til å arbeide målretta med arbeidsoppgåver

 • Vi søkjer etter ein engasjert, arbeidsam og lojal medarbeidar som vil bidra til eit godt arbeidsmiljø

 • Må vere samarbeidsvillig og trivast i eit aktivt og travelt miljø

Språk

 • Norsk

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale

 • Triveleg arbeidsmiljø

 • Høgt fagleg nivå

 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

 • Fagleg og personleg utvikling

Andre opplysningar

 • Ingen reiseaktivitet

Kontaktinformasjon

Ann Helene Vatnelid, Seksjonsleiar, 55974179

 

Nøkkelinformasjon:

Annonsør: Helse Bergen

Ref. nr.: 4039696215

Stillingsbrøk: 100%

Vikariat heltid

Startdato: 10.06.2019

Sluttdato: 31.05.2020

Tal på stillingar: 1

Søknadsfrist: 14.04.2019

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helse Bergen

Adresse: Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.