Meny

Nyheter

Logoped med spesialkompetanse på dysfagi og videofluoroskopi, fast stilling 100 %

Avdeling for oppfølging, Sunnaas sykehus HF

Publisert: 13/05/19 oppdatert: 13/05/19
Den kliniske virksomheten på Sunnaas sykehus HF er organisert i åtte ulike avdelinger. Denne stillingen er for tiden knyttet til avdeling for oppfølging. Avdeling for oppfølging tilbyr korte kontroll-, vurderings- og problemløsningsprogram rettet mot avgrensede problemstillinger for personer med ryggmargskade, brannskade og multitraume. I tillegg har avdelingen tilbud om ulike gruppeopphold. Stillingen vil ha et fokus rettet mot dysfagi og vi søker etter deg som har kunnskap og erfaring innen utredning av dysfagi hos barn og voksne. Stillingen er ledig omgående, tiltredelse etter avtale.Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

https://3303296797.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4068149832?language=NB&link_source_id=0