Meny

Nyheter

Logoped vikariat 100% Sunnaas sykehus HF

Publisert: 01/02/20 oppdatert: 01/02/20

Den kliniske virksomheten på Sunnaas sykehus HF er organisert i åtte ulike avdelinger. Denne stillingen er for tiden knyttet til avdeling for hjerneslag. Avdelingen har 16 senger. Pasientenes rehabiliteringsbehov er komplekse, og avdelingen jobber tett tverrfaglig.

Stillingen vil ha et fokus rettet mot utredning og behandling av pasienter med ulike kommunikasjonsvansker og svelgevansker (dysfagi).

Stillingen er ledig omgående, tiltredelse etter avtale.

Du vil som nyansatt delta i kompetansehevingsprogram. Spisskompetansen du tilegner deg kan bli benyttet på tvers av klinikkens avdelinger. Vi tilbyr utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et bredt og engasjert tverrfaglig miljø.

Det er kort vei fra sykehuset til boligområder med butikker, barnehager, skoler og offentlig kommunikasjon. Det er ca 40 minutters reise til Aker brygge, Oslo med offentlig transport.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 

https://3303296782.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4187023708?language=NB&link_source_id=0