Meny

Nyheter

Masteroppgave om logopeders arbeid med førskolebarn som stammer

Publisert: 27/10/20 oppdatert: 27/10/20

Kjære logoped! 

 

Jeg er logopedistudent ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og tar kontakt med deg i forbindelse med min masteroppgave. Jeg skriver om logopeders arbeid med førskolebarn som stammer, og ønsker å komme i kontakt med deg som jobber innenfor dette området.  

 

Jeg er veldig interessert i å vite mer om hvordan logopeder jobber med stamming og hvilke arbeidsmetodikker som blir tatt i bruk. For å finne ut mer trenger jeg hjelp fra logopeder som har jobbet med førskolebarn som stammer, i et år eller mer. Jeg har valgt kvalitativt intervju som metode, og trenger av den grunn minst fem personer som kunne tenke seg å bli intervjuet. Intervjuet varer i ca. 1 time og gjennomføres i et fysisk møte eller over en videosamtale.  

 

Om dette høres spennende ut for deg, håper jeg du tar kontakt med meg, om så bare for å få litt mer informasjon. 

 

Om du ikke jobber med førskolebarn som stammer, hadde det likevel vært til stor hjelp om du videreformidler denne informasjonen til noen du tenker kan være aktuelle. 

 

Kontakt meg på mail: 

 

Håper å høre fra deg!  

 

Med vennlig hilsen- Kristine Gressgård