Meny

Nyheter

Nevroklinikken søkjer leiar for logopedtenesta Helse Bergen

Publisert: 05/06/19 oppdatert: 05/06/19
Logopedtenesta er organisert under Nevroklinikken. Klinikken består av fleire avdelingar m.a. Nevrokirurgisk avdeling og Nevrologisk avdeling. 
Logopedtenesta yter tenester til alle avdelingar ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Haraldsplass Diakonale sjukehus. Logopedtenesta deltek i behandlinga av pasienter med afasi og andre kognitive kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, taleapraksi dysartri og dysfagi. Andre oppgåver er ansvar for vidare kontakt med heimekommunar, bidra i tverrfagleg teamarbeid og undervisning samt samarbeid med Høgskule og Universitetet i Bergen. 
Avdelinga består av 10 logopedar inkl. leiar. Logopedane sitt arbeidsfelt inneber m.a. kartlegging og behandling/opplæring av vaksne pasientar med behov for logopedisk hjelp etter sjukdom og/eller skade, og informasjon og rettleiing til pårørande.

Vi søkjer ein avdelingsleiar som trives i leiarrolla, ønskjer å ta i vare det gode tilbodet ved avdelingen og samtidig bidra til å utvikla avdelinga gjennom gode løysningar og fagleg utvikling
 Søknadsfrist:
14.06.2019
 Arbeidsgivar:
Helse Bergen
 Stad:
Bergen
 Tittel:
Avdelingsleiar
 Heiltid / Deltid:
Heiltid
 Tilsettingsform:
Fast heltid
 Stillingsprosent:
100
 Webcruiter-ID:
4088623791
 Stillinger:
1
 
 
 Sosial deling :
   
Arbeidsoppgåver
 • Aktivt bidra til å utvikle det faglege tilbodet ved avdelinga.
 • Vidareutvikle og styrke samhandlingen med interne og eksterne samarbeidspartnarar
 • Arbeide aktivt for eit godt arbeidsmiljø
 • Økonomi og personalansvar for avdelinga
 • Aktivt jobbe for å nå foretaket sine strategiar og klinikkens mål
 • Delta i pasient behandling
 • Oppmuntre og legge til rette for forskning, utddanning og utvikling
Kvalifikasjonar
 • Logoped med klinisk røynsle og erfaring frå leiing er ønskeleg
 • Gjerne med erfaring i kvalitetsforbedringsarbeid
 • Erfaring med fagutvikling
 • Norsk både munnleg og skriftleg
 • Må ha gode IKT-kunnskapar
Personlege eigenskapar
 • Me søkjer etter ein leiar som:
 • er strukturert og med god gjennomføringsevne
 • har evne til å motivere og skape tillit hos høgt kvalifiserte medarbeidarar og
 •  interne- og eksterne samarbeidspartnarar
 • har evne til å skapa samarbeid og kommunikasjon på tvers av yrkesgrupper
 • er tydeleg på forventningar
 • vil vere opptekne av å skape eit god arbeidsmiljø og ta ivare sine tilsette og deira arbeidsvilkår
Vi tilbyr
 • Fagleg stimulerande miljø
 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø

https://5301608.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4088623791?language=NN&link_source_id=0