Meny

Nyheter

Nordland logopedlag inviterer til sertifiseringskurs i FLORO på Nord universitet, Bodø

Har du møtt minoritetsspråklige som strever unormalt mye med å lære seg å lese og skrive på norsk? Kanskje har du prøvd ulike kartleggingsverktøy som er ment for de som har norsk som morsmål, og konkludert med at det ikke fungerer?

Publisert: 31/10/17 oppdatert: 31/10/17


Nordland logopedlag inviterer til sertifiseringskurs i
FLORO på Nord universitet, Bodø


24. januar 2018 kl 9.00 – 15.30
Foreleser: Liv Bøyesen, NAFO


FLORO (Flerspråklig Ordminne, RAN – rask automatisert benevning og Ordrepetisjon) er et utredningsverktøy for kartlegging av minoritets-språklige elevers språklige ferdigheter og utredning av eventuelle mulige behov for hjelp ut fra retten til spesialundervisning. Kan brukes på både barn og voksne. Prøvene finnes i dag på ca 16 forskjellige språk. Verktøyet kan brukes av norskspråklige utredere. Satt i sammenheng med annen relevant informasjon, kan prøvene bidra til å avkrefte eller bekrefte hypoteser om språk- og/eller skrivevansker hos en flerspråklig elev.

Nærmere info om FLORO - http://nafo.hioa.no/fag/ppt/floro/


Krav til kursdeltakerne:
Må være logopeder eller PP-rådgivere. I tillegg kan spesialpedagoger med minimum bachelor i spes.ped få delta. Tospråklige lærere kan vurderes tatt med - ta nærmere kontakt dersom du ønsker å delta.

Organisering av sertifiseringskurset:

  • -Gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for FLORO og hvordan bruke verktøyet. Hvordan tolke og vurdere resultatene? – 24. Januar 2018
  • -Hver deltaker må sende inn 4 protokoller (tatt på egen familie, venner eller kollegaer) – Må gjøres i perioden 24. Januar – 21. Februar 2018
  • Dersom det er flere arbeidstakere på samme arbeidssted, så avtales det at disse i fellesskap skal gjøre et nærmere avtalt antall protokoller.
  • -Deltakere som har gjennomført sertifiseringen gis kursbevis og fortløpende tilgang til nødvendige dokumenter og lydfiler.

Pris:
Medlemmer i NLL kr 1.100,-
Studentmedlemmer NLL kr 700,-
Ikke-medlemmer kr 1.900,-
Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla.


For påmelding må ferdig utfylt påmeldingsskjema sendes til: . Du vil motta bekreftelse på at påmeldingen er mottatt. Se invitasjonen i PDF.


Vel møtt til en lærerik FLORO-dag!