Meny

Nyheter

Nyhetsvarsel fra Helsedirektoratet

Publisert: 12/07/21 oppdatert: 12/07/21

 

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19) - Helsedirektoratet

 

Endringer gjort 7.juli 2021:

  • Generelt: Teksten i veilederen er generelt forenklet og forkortet med fokus på basale smittevernrutiner.
  • Råd som er tatt ut av veilederen: 
    • ​​​​​​​Behandlere som selv er i risikogruppe

 

Endringer gjort 4.juni 2021:

Kapittel 2 – Råd til virksomhetene:

  • Personlig beskyttelsesutstyr: Lenket til anbefalinger hos FHI for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede. Fjernet "Bruk av beskyttelsesutstyr overfor sars-CoV-2-vaksinerte pasienter" og "Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19".