Meny

Nyheter

Oppsummeringsartikkel om dysfagi og COVID-19

Publisert: 22/06/20 oppdatert: 22/06/20

/Userfiles/Upload/files/dysfagi_hos_pasienter_med_covid_med_ards_v2.docx

Mange logopeder nasjonalt og internasjonalt har stilt spørsmål rundt dette med dysfagi hos pasienter som har hatt lange intensivopphold grunnet ARDS forårsaket av COVID-19 ettersom disse pasienten begynte å komme seg av respiratorene i slutten av april (og nå begynner å innta rehabiliteringssenterne for fullt). For en tid siden skrev jeg derfor en oppsummeringsartikkel om temaet med hjelp fra kollegaer på andre sykehus, myntet på norske logopeder på sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner (og private som ev. kommer i kontakt med disse pasientene etter hvert). Den ble distribuert uformelt gjennom dysfaginettverket.

 

Vennlig hilsen,

 

Martin Brierley, logoped MNLL

Teamleder, logopedi

Fagansvarlig, dysfagi

-----------------------------------------

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Medisinsk Klinikk

Klinisk Støtte

Postboks 4790 Nydalen

0440 Oslo

-----------------------------------------

Tlf. 91 35 55 79 (logopedtjenesten)

Tlf. 91 35 02 77 (direkte)

Fax. 23 22 54 30

http://www.lds.no