Meny

Nyheter

Rapport fra brukerintervjuer ParkinsonNet

Publisert: 02/04/19 oppdatert: 02/04/19

UiO rapport fra brukerintervjuer ParkinsonNet

Pilotprosjekt ParkinsonNet er nå i siste fase. 15.05 skal Helsedirektoratet oversende sin anbefaling om videre fremtid for ParkinsonNet i Norge.

Som organisasjoner for de inkluderte yrkesgruppene (fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere) tenkte vi dere ville ha interesse av en rapport som oppsummerer brukere i pilotregionene Rogaland og Oslo sine erfaringer med ParkinsonNet. Det er ulike begrensninger i rapporten, men prosjektet vurderer det slik at den beskriver både utfordringsbildet for pasientgruppen. I tillegg viser den indikasjonene på det som kan komme ut av tilnærmingen i ParkinsonNet.