Meny

Nyheter

Rogaland Logopedlag inviterer til kurs med psykologspesialist Haldor Øvreeide 9.mai 2019

Tema for dagen er: Utviklingsstøttende dialog og samtaler med barn om vanskelige livstema.

Publisert: 17/03/19 oppdatert: 17/03/19
Barns dialogiske og prososiale egenskaper er inngangen til språk, fellesskap, utvikling og psykisk helse. Barn må få praktisere disse gjensidighetsegenskapene på alle viktige livsområder. Og de må få kjenne seg betydningsfulle og tilhørende noen som kan gi deres behov og egenskaper stabil og troverdig oppmerksomhet. Barnets dialogiske egenskaper kan aktiveres også når barnet trenger å få snakke om vanskelige livstema. Ved å bidra til et intersubjektivt rom – et dialogisk fellesskap med barnet - kan det få regulert sine følelser og få dybde i sin forståelse av krevende erfaringer og sammenhenger. Ikke minst trenger barnet støtte til et nyansert språk om seg selv, og gode men realistiske fortellinger som det kan dele med viktige andre. Hvordan kan vi så samtale og samhandle med barn slik at det ivaretar deres tilhørighet og integritet som deltakere i sitt eget liv?
 
På kursdagen vil Haldor gi både teori og eksemplifisere fenomener og metodiske poeng ved hjelp av videoanalyse. Slik vil han dele sine erfaringer og tanker om måter vi, ut fra våre ulike roller, kan samtale med barn og deres viktige voksne om krevende tema.
 
Kurset passer for alle som jobber med barn.
 
VELKOMMEN!
 
Dato: 9.mai 2019
Tid: kl 10.00 – 16.00
Sted: frelsesarmeen Stavanger, kongsgt.50
Pris: 950,- (Medlem/student) og 1150,- (ikke medlem) Kursavgiften inkluderer enkel lunsj.
 
Påmeldingen sendes til .
Husk å skrive fakturaadresse, organisasjonsnummer, samt oppgi eventuell diett.
Påmeldingsfrist 26.04.19. Bindende påmelding