Meny

Nyheter

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)

Publisert: 30/01/21 oppdatert: 30/01/21

Veilederen er oppdatert med anbefalinger for bruk av personlig beskyttelsesutstyr overfor personer som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19. Se endringslogg for detaljer, eller under avsnittene Bruk av beskyttelsesutstyr og Forsterkede tiltak.

Følg lenken for mer info