Meny

Nyheter

Søker informanter

Publisert: 18/03/20 oppdatert: 18/03/20

En kvalitativ studie om norske logopeders erfaringer med Palin Parent-Child Interaction therapy

 

Hei,

 

Denne våren gjør jeg en studie om «norske logopeders erfaringer med Palin Parent-Child Interaction therapy». For å gjennomføre studien må jeg ha informanter. Jeg har ringt til forskjellige logopeder i hele landet, men bare funnet to informanter. Jeg trenger hjelp til å finne de tre siste, og lurte derfor på om dere kan legge ut et innlegg på deres nettsider.

 

Leter etter norske logopeder med Palin Parent-Child Interaction therapy- sertifisering (tatt kurs i London), og brukt metoden i norsk setting.

 

Metode:

Kvalitativ studie med én-til-én-intervju.  

Intervju kan gjøres på skype eller telefon hvis man ønsker det.  

 

Jeg kan kontaktes på telefon 97644170 eller