Meny

Nyheter

Statped nord søker to rådgivere til fagavdeling språk/tale

Publisert: 28/08/17 oppdatert: 28/08/17
Rådgiver/seniorrådgiver i fagavdeling språk/tale
 
Statped nord er en av fire regioner i Statped med kontorsted Bodø, Tromsø og Alta, og yter tjenestertil kommuner og fylkeskommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Statped jobber innen fagområdene ervervet hjerneskade, hørselsvansker, synsvansker, sammensatte lærevansker og språk- og talevansker. SEAD som ligger under Statped nord har et landsdekkende ansvar for samiske brukere.  
 
To rådgivere til fagavdeling språk / tale - Statped nord 
Statped nord søker en rådgiver/seniorrådgiver i fast stilling og en rådgiver/seniorrådgiver i et års vikariat til fagavdelingen. Kontorsted er valgfritt og kan være tilknyttet Bodø, Tromsø eller Alta.        
 
Arbeidsoppgaver 
 • Utredning, rådgivning og veiledning knyttet til barn, unge og voksne med kompleksespråk-, lese-, skrive- og talevansker 
 • Kompetanseutvikling i kommuner/fylkeskommuner Kurs og forelesninger på fagområdet 
 • Bidra i flerfagligsamarbeid 
 • Delta i Statpedsøvrige oppgaver 
 • Forholdsvis stor reisevirksomhet både kollektivt og bil må påregnes 
 
Kvalifikasjoner 
 • Det er primært ønskelig med fullført hovedfag/embetseksamen/mastergrad. Aktuell fagområde er logopedi eller spesialpedagogikk med fordypning i logopedi, lese- og skrivevansker.  
 • Fordypning/erfaring innen et eller flere av fagområdene språkvansker, lese- og skrivevansker, talevansker, taleflytvansker, afasi, stemmevansker er nødvendig sammen med relevant praksis 
 • Søkere med utdanning som allmennlærer/førskolelærer med minimum 2. avdeling logopedi eller tilgrensende fagområder og minimum 5 års relevant praksis vil bli vurdert   
 • Søkere uten fullført hovedfag/embetseksamen/mastergrad må forplikte seg til å fullføre dette innen rimelig tid 
 • God kunnskap om og erfaring fra barnehage/grunn- og videregående skole eventuelt PPT er en forutsetning 
 • Erfaring fra utrednings- og rådgivningsarbeid 
 • God forvaltningskunnskap og kunnskap om Barnehageloven og Opplæringsloven  
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne og beherske bruk av IKT verktøy 
 • Den som tilsettesmå legge frem politiattest og for øvrig rette seg etter de til enhver tid gjeldendelover og avtaler for statens tjenestemenn. 
 • Personlig egnethet 
 • Førerkort for personbil er nødvendig 
 
Personlige egenskaper 
 • Relasjonsbygger og teamarbeider 
 • Faglig engasjert 
 • Resultat- og utviklingsorientert  
 • Fleksibel, selvstendig og initiativrik 
 • Mestrer en hektisk arbeidshverdag 
 
Vi tilbyr 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter innenfor spesialpedagogiske fagområder og teknologi 
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse  
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån Fleksibelarbeidstidsordning 
 • IA-bedrift 
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) ltr 56-68 

Se hele annonsen på: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1275&ProjectId=143636&MediaId=5