Meny

Nytt fra styret

Etterutdanningskurs, Landsmøte og 60-årsjubileum, ”men det er jo tre ting på en gang?”

Ja det er nesten for godt til å være sant, men det er tre i en, det blir stor festivitas på Britannia i Trondheim 19.-22 juli. Informasjon om arrangementene oppdateres regelmessig på nettsiden www.norsk.logopedlag.no ; kurs, landsmøtesaker og aktiviteter. Alt skal etter hvert stå omtalt der, så følg med, og for etternølerne: meld dere på, det er aldri for sent!

Et av våre høyeste ønsker til Landsmøte 2008 har vært å kunne presentere en endelig løsning på autorisasjon og lovhjemlingssaken. Der har vi nok vært alt for optimistiske. Ting tar tid, og i det politiske og byråkratiske liv tar ting enda lengre tid. Slik er det bare, og det må vi forholde oss til. Jeg vil vel allikevel si at vi har gode nyheter å komme med i og med nytt rundskriv § 5-10 i lov om folketrygd.

Mange har gjennom årene undret og irritert seg over innholdet i dette rundskrivet som har betegnet alt det logopediske arbeid som funksjonelle eller organiske stemmevansker. Afasi, språkvansker og taleflyt skulle alt vurderes under dette ”overordnete” begrepet. Det var forferdelig galt og vi måtte stilletiende godta det slik at brukerne i det hele tatt skulle få et tilbud de var tjent med.

Stor var gleden når vi skjønte at NAV, i samarbeid med NLL, ønsket å ta tak i og endre rundskrivet. Ikke bare på liksom som sist gang tidlig på 90-tallet. Nei hele vedtektsteksten skulle skrives på nytt! Et arbeid svært mange dyktige logopeder har vært med å sluttføre.

At en fri uavhengig gruppe har fått muligheten til å utarbeide et slikt rundskriv i samarbeid med NAV og helsedepartementet er unikt. Et resultat av målrettet seriøst arbeid gjennom mange år.  Laurbærene skal deles på mange, de årene vi har arbeidet med dette har vi brukt all den kompetansen som har vært tilgjengelig fra store deler av laget. Vi har mast på byråkrater i årevis. Nå har vi endelig lyktes med aktiv kontakt med politikere. Disse fikk satt et politisk press på saken slik at endelig noe begynte å skje. NAV har sammen med oss sett at brukerne ikke har hatt et godt nok regelverk rundt seg. De har tatt ansvar, og resultatet kan leses på NAVs sider, gjerne gjennom link fra vår egen nettside. Tusen takk til små og store bidragsytere i denne saken. Dette har vært stort å få være med på gjennom mange år.

NAV ønsker i tillegg å lage en egen side for logopediske saker! Det er nå etablert en ny avdeling eller undergruppe i helsedepartementet som skal arbeide videre med oss som faggruppe. Der er vi sammen med andre grupper det er naturlig å samordne oss med. Vi skal altså ikke møte de tidligere forhandlerne vi hadde, men nye koster, som kanskje ser med mer oppdaterte øyne på oss som faggruppe.

I og med det initiativ som NAV og NLL sammen har gjort i denne saken regner vi med å ha gitt helsedepartementet et viktig innspill i forhold til det videre arbeid med autorisasjon og lovhjemling av logopeder. Vi håper nå at Helse- og omsorgsdepartementet vil legge press på Kunnskapsdepartementet til å følge opp med klarere forskrifter og retningslinjer knyttet til opplæringsloven. Da kanskje NLL kan bli hørt på i forhold til innspill i denne saken til KD.

Ellers registrerer vi en viss spenning i forhold til årets lønnsoppgjør. Det er nå viktig at dere alle står på, på vegne av logopedien, overfor deres forskjellige fagforeninger og passer på at ingen grupper blir hengende urettferdig etter andre. Vi vet det pr i dag er til dels store forskjeller på begynner- og topplønn, alt etter hvilket system logopedene er organisert under. Det er uheldig, og burde kunne brukes som pressmiddel i forhandlinger om lønnsoppjusteringer for de gruppene som betales dårligst. Dette må det enkelte medlem selv styre i forhold til sin fagforening. Husk det er viktig for vårt ansikt utad at vi oppfattes som en gruppe som er bevisst på hva vi er verdt, og at vi får det utbetalt i form av lønn. Norsk logopedlag leverer i disse dager inn forslag til nye takster for dem som arbeider etter RTV-avtalen. Så får vi se hvordan dette går i år. I fjor ble de gamle takstene som kjent beholdt og gjort gjeldende for et år til.

Tiden frem til Landsmøtet går med stormskritt. Styret håper å se så mange som mulig av dere på plass der. Uformelle samtaler i pauser og på kveldene kan jo ofte være den kortesete vei fra ide til realitet.
En riktig god sommer ønskes dere alle fra Styret i NLL. Vi sees på Landsmøtet!

Mvh

Ole-Andreas