Meny

Nytt fra styret

Kjære kollegaer!

Ole-Andreas Holmsen
Ole-Andreas Holmsen

Nok en sommer er over, batteriene skal være ladet mot høst og vinter som kommer. Gode og mindre gode minner er lagret.

Det er alltid en trist melding å få at noen er gått bort. At vårt æresmedlem Sverre Myklebust døde 5. september var sørgelig å høre, la oss derfor heller glede oss over de gode minnene, og alt han har betydd for norsk logopedi. Takk Sverre!

Deler av styret møttes allerede 05. – 09.08.07 på IALP-kongress i København. Nyttige kontakter ble etablert. Vi lærte mye om hvordan logopedien fungerer i andre land i verden, vi hørte hva de sliter med. Og, du verden, så mye som er likt; behandlingsmetoder, mangel på både menneskelige og økonomiske ressurser. Logopeder som brenner for yrket sitt finnes over hele verden. Gå inn på siden www.ialp2007.ics.dk og få et inntrykk. Les ”the abstracts”. Vurder om også du vil være med i den norske gruppen som  deltar på IALP neste gang.

En noe mindre samling nærmer seg for oss her i Norge. I 2008 er det Landsmøte i Trondheim på Britannia hotell. Da feirer NLL 60 års-jubileum i tillegg til ordinært LM. Det blir en begivenhet som bør friste mange. Arrangementskomiteen er i gang med sitt arbeide, fagutvalget har skissert spennende foredragsholdere fra hele verden. Følg med i Tidsskriftet og på nettsidene våre vedrørende siste nytt i dette arbeidet.

I god tid før LM ønsker vi oss innspill fra lokale logopedlag og de enkelte medlemmer i fht til nye delegater til styre- og utvalgsarbeid. Det legges ned et betydelig frivillig arbeide i NLL, vi trenger dyktige medarbeidere som kan avse tid (av sin fritid) og krefter for å holde den logopediske fane høyt i årene som ligger foran oss.

NLL har som kjent intet sekretariat eller lønnet bistand i sin daglige drift. Det er de tillitsvalgte, fordelt over store deler av landet, som i løpet av perioden treffes i helger og på kveldstid til større og mindre møter. Kontakt leder i valgkomiteen, Ellen Malm Ofte med forslag.

Styret ønsker å være tidligere ute med innspill til aktiviteter i forbindelse med Den europeiske logopedidagen 6. mars neste år. Dagen er viktig og gir en god anledning til å synliggjøre logopedien. Det er opp til hvert enkelt logopedlag å avgjøre hva man ønsker å fokusere på og hvordan man ønsker å markere dagen, men den europeiske logopedorganisasjonen,  CPLOL, har foreslått nevrologiske vansker hos både barn og voksne som tema for 6. mars 2008. NLL har som tidligere nevnt fra og med i høst 2 nye delegater i CPLOL; Anne-Lise Rygvold som skal være med i ”Education Commission” og Gro Hartveit som skal delta i arbeidsgruppen som kalles ”Professional Practise Commission”.  Sistnevnte gruppe vil blant annet arbeide med Logopediens dag. Styret oppfordrer alle som har tanker og idéer om hvordan dagen kan markeres om å ta kontakt med oss. Vi ønsker å bidra til å bygge opp en idébank med materiell, tips og forslag til aktiviteter til hjelp for regionslagene i forbindelse med planleggingen av dagen.

Noen av dere har sikkert lurt på hvor de nye takstene blir av. Svaret er at helsedirektoratet ikke har godkjent dem ennå. Både vår søknad om autorisasjon inn under lov om helsepersonell og takstene ligger til behandling hos direktoratet. Leder har jevnlig kontakt med Rudjord i RTV som holder oss orientert. Nytt i begge sakene blir lagt opp på nettsiden så snart som vi får bekreftelse på at vedtak er fattet. Vi vil nok en gang oppfordre til aktiv bruk av nettsiden. Kan vi være først ute med ”nyheter” fra vår andedam så vil vi gjerne være det.

Da vil vi ønske dere en god logopedisk høst med hyppige markeringer av hva logopedi er!

Mvh Ole-Andreas