Meny

Om Norsk logopedlag

 

Arbeidsoppgaver


Norsk Logopedlag er en organisasjon for logopeder, og arbeider i samsvar med med de lover og regler som gjelder for "The International Association of Logopedics and Phoniatrics" (IALP). NLL's affiliated membership with IALP

Etter dette skal lagets medlemmer, gjennom undervisning og behandling, arbeide til beste for mennesker som har vansker med tale, språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging. Faget logopedi er studiet av disse områder, herunder studiet av kommunikative prosesser, forebyggende arbeid, diagnostisering og forsknings- og utviklingsarbeid.

Norsk logopedlag samarbeider med andre nordiske logopediske foreninger.

Hvor kan man jobbe?


Logopeder jobber i barnehage, skole, voksenopplæring, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, ressurssentre, kompetansesentre, rehabiliteringssentre eller sykehus. Som logoped kan du også jobbe i private bedrifter eller starte egen bedrift (jfr. utdanning.no).

Den som er medlem av Norsk Logopedlag kan betegne seg som logoped MNLL, og er utøver av logopedi (LM, 1996)